Evidi ansetter Erlend Bjorstad som kommersiell direktør

Andrine Paulsrud

Jørn Seglem (t.v), Erlend Bjorstad (i midten) og Lars Yngvar Tømmerholt (t.h)

Fakta

Et brennende engasjement

Evidi fortsetter sin vekstreise, og styrker nå teamet med tilgangen av Erlend Bjorstad, som bringer med seg flere års verdifull kommersiell ledererfaring. Bjorstad tar på seg rollen som direktør med særlig ansvar for strategiske kommersielle vekstinitiativ. Bjorstad kommer fra en lederrolle hos SAS Institute, der han de siste årene har arbeidet bredt med vekst både i Norge og Norden. Han viser og til flere års erfaring med kommersiell ledelse hos Microsoft.

I tillegg til en bred kommersiell ledererfaring, har Bjorstad gjennom mange år demonstrert et lidenskapelig engasjement for å utforske og skape kreative partnerskap og forretningsmuligheter. Han har også betydelig erfaring som sparringspartner for ulike virksomhetsledere og bedriftsstyrer.

Jeg lever og ånder i mitt virke. Det handler ikke bare om å levere, men også om å utfordre og utvikle meg selv og de rundt meg. Ambisjoner og intensjoner spirer godt i åpent landskap, og en transparent tilnærming sikrer at alle involverte forstår retningen vi ønsker å bevege oss i. Min erfaring er at de rundt oss, både internt og eksternt, da vil være med og påvirke den reisen. Det blir det resultater av, sier Bjorstad.

Kreativ, resultatorientert kapasitet

Evidi søker å utvide sin tjenesteportefølje og styrke sitt verdibidrag overfor kunder og partnere. Med sin erfaring vil Bjorstad bli en verdifull tilføyelse til den kommersielle ledergruppen i arbeidet med å skape vekst på bred front, men også for å hjelpe å akselerere enkeltinitiativer.

Suksess i digital transformasjon med produktutvikling og tjenesteoptimalisering krever å forstå forretningsutfordringer og muligheter i en risiko/verdi-kontekst, ikke bare for oss selv, men også hos våre klienter overfor deres kunder og brukere. Teknologiplaner må følges av kulturplaner. Jeg mener at aktivering av mennesker er like avgjørende som implementering av teknologier for å oppnå gode resultater, og denne oppfatningen opplever jeg at Evidi deler, forteller Bjorstad.

Gjenspeiler verdiene

CEO i Evidi, Jørn Seglem, ser frem til å få Bjorstad med på laget, og mener han vil bli en viktig kapasitet i den kontinuerlige veksten til selskapet. Seglem trekker spesielt frem Bjorstads verdier, som er i tråd med hva selskapet står for og representerer, ved å være en spesialist som bryr seg. Når Erlend nylig tok valget om å forlate SAS Institute for å søke nye måter å utfordre og utvikle seg på, grep Evidi muligheten.

Med en uredd nysgjerrighet som omfatter mennesker, samfunnsspørsmål og teknologi, viser Erlend seg som en formidabel kapasitet. Han sitter gjennom problemstillingene og friksjon for å hente ut verdi, og bringer med seg en uvurderlig erfaring innen analyse og KI, opparbeidet hos en ledende aktør i markedet. Erlends perspektiv og gjennomføringskraft innenfor forretningsutvikling vil utvilsomt akselerere veksten i Evidi, sier Seglem.

Lars Yngvar Tømmerholt, Chief Commercial Officer i Evidi, mener det er svært spennende å ønske en kapasitet som Erlend velkommen til teamet. Han forteller at det med Bjorstads bakgrunn faller naturlig at han vil jobbe tett med Evidis tjenesteutvikling og vekststrategi rundt forretningsinnsikt og KI-tjenester.

Evidi skal være en strategisk partner for våre kunder. Da må vi være nysgjerrig på kundens forretning og evne å se muligheter som ligger i teknologien. Erlend, med sitt strategiske hode og sin erfaring, er en svært velkommen ressurs til å hjelpe oss å sikre at vi etterlever våre kundeløfter. Jeg har jobbet med Erlend tidligere og gleder meg skikkelig til å få Erlend med på Evidi reisen, avslutter Tømmerholt.

Om Evidi

Evidis samlede kompetanse og teknologiplattform setter virksomheter i stand til å kontinuerlig videreutvikle seg og innovere - nyskapende, sikkert og kostnadseffektivt. Samspillet mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi skaper bedre virksomheter, som er rigget for å gripe mulighetene.

Evidi besitter en helhetlig ekspertise på rådgivning, endringsledelse, utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger, herunder fysisk- og skybasert infrastruktur, kritiske forretningsapplikasjoner som ERP, CRM, data- og integrasjonsplattformer så vel som datamodellering og analyse. Dette gjør Evidi til Norges mest komplette tilbyder av produkter og tjenester med Microsoft teknologi i sentrum.

Evidi eies 50% av ansatte, i samarbeid med Credo Partners som aktiv eier og aksjonær. Aggregert omsatte selskapet for MNOK 530 i 2022. Credo Partners er et norsk investeringsselskap som skalerer opp virksomheter i partnerskap med investorer og gründere. Selskapet har 410 ansatte på kontorer i Oslo, Asker, Bergen, Halden, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tønsberg, København, Odense, Århus og Ahmedabad.

Ranja Pedersen Ovedal, CMO Evidi
ranja.ovedal@evidi.com