Evidi ansætter Erlend Bjorstad som kommerciel direktør

Andrine Paulsrud

Jørn Seglem (t.v), Erlend Bjorstad (i midten) og Lars Yngvar Tømmerholt (t.h)

Fakta

Et brændende engagement

Evidi fortsætter sin vækstrejse, og styrker nu teamet med ansættelsen af Erlend Bjorstad, som medbringer flere års værdifuld kommerciel ledererfaring. Bjorstad påtager sig rollen som direktør med særligt ansvar for strategiske og kommercielle vækstinitiativer. Bjorstad kommer fra en lederrolle hos SAS Institute, hvor han de senere år har arbejdet bredt med vækst både i Norge og Norden. Han har også flere års erfaring med kommerciel ledelse hos Microsoft.

Udover en bred kommerciel ledererfaring har Bjorstad igennem mange år udvist et stort engagement for at udforske og skabe kreativt partnerskab og forretningsmuligheder. Han har også stor erfaring som sparringspartner for forskellige virksomhedsledere.

Jeg lever og ånder for mit arbejde. Det handler ikke bare om at levere, men også om at udfordre og udvikle mig selv og dem, der er tæt på mig. Ambitioner og intentioner spirer godt i et åbent landskab, og en transparent tilgang sikrer, at alle involverede forstår den retning, vi ønsker at bevæge os frem imod. Min erfaring er, at de, der er omkring os, både internt og eksternt, så vil være med til at påvirke rejsen. Det kommer der resultater ud af, siger Bjorstad.

Kreativ, resultatorienteret kapacitet

Evidi forsøger at udvide sin serviceportefølje og styrke sit værdibidrag overfor kunder og partnere. Med sin erfaring vil Bjorstad blive en værdifuld tilføjelse til den kommercielle ledergruppe i arbejdet med at skabe vækst på en bred front, men også for at hjælpe med at accelerere enkeltinitiativer.

Succes i digital transformation med produktudvikling og serviceoptimering, at man forstår forretningsmæssige udfordringer og muligheder i en risko/værdi-kontekst, ikke bare for os selv, men også hos vores samarbejdspartnere og deres kunder og brugere. Teknologiplaner skal følges op af kultur planer. Jeg mener at aktivering af mennesker er lige så afgørende som implementering af teknologier for at opnå gode resultater, og jeg oplever at Evidi deler denne opfattelse, fortæller Bjorstad.

Genspejler værdierne

CEO hos Evidi, Jørn Seglem, ser frem til at få Bjorstad med ombord, og mener, at han vil være en vigtig kapacitet i firmaets fortsatte vækst. Seglem fremhæver specielt Bjorstads værdier, som er i overensstemmelse med det, som virksomheden står for og repræsenterer, ved at være en specialist, som tager ansvar. Da Erlend for nyligt valgte at forlade SAS Institute for at søge nye måder at udfordre og udvikle sig på, greb Evidi muligheden.

Med en ubekymret nysgerrighed, som omfatter mennesker, samfundsspørgsmål og teknologi, viser Erland sig at være en formidabel kapacitet. Han kommer igennem problemstillinger og gnidninger for at få værdi, og medbringer en uvurderlig erfaring med intern analyse og KI, oparbejdet hos en ledende aktør på markedet. Erlends perspektiv og gennemslagskraft indenfor forretningsudvikling vil uden tvivl accelerere væksten i Evidi, siger Seglem.

Lars Yngvar Tømmerholt, Chief Commercial Officer hos Evidi, mener, at det er meget spændende at sige velkommen til en kapacitet som Erlend. Han fortæller at det med Bjorstads baggrund falder naturligt, at han vil arbejde tæt sammen med Evidis serviceudvikling og vækststrategi omkring forretningsindsigt og KI-tjenester.

Evidi skal være en strategisk partner for vores kunder. Så vi må være nysgerrige på kundens forretning og formå at se de muligheder, der ligger i teknologien. Erlend er med sit strategiske hoved og sin erfaring, en meget velkommen ressource til at hjælpe os med at sikre, at vi overholder vores kundeløfter. Jeg har arbejdet med Erlend tidligere og glæder mig virkelig til at få Erlend med på Evidi rejsen, afslutter Tømmerholt.

Om Evidi

Evidis samlede kompetence- og teknologiplatform gør firmaet i stand til kontinuerligt at videreudvikle sig og innovere – nyskabende, sikkert og omkostnings effektivt. Samspillet mellem mennesker, forretningsprocesser og teknologi skaber bedre virksomheder, som er i stand til at gribe mulighederne.

Evidi besidder en helhedsorienteret ekspertise hvad angår rådgivning, forandringsledelse, udvikling, implementering og vedligehold af kritiske forretningsapplikationer som ERP, CRM, data- og integrationsplatforme, så vel som datamodellering og analyse. Dette gør Evidi til Norges mest komplette udbyder af produkter og tjenester med Microsoft teknologi i centrum.

50% af medarbejderne er medejere af Evidi i samarbejde med Credo Partners som aktiv ejer og aktionær. Samlet set omsatte selskabet for MNOK 530 i 2022. Credo Partners er et norsk investeringsselskab, som opskalerer virksomheder i partnerskab med investorer og grundlæggere. Selskabet har 410 ansatte på kontorer i Oslo, Asker, Bergen, Halden, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tønsberg, København, Odense, Århus og Ahmedabad.

Ranja Pedersen Ovedal, CMO Evidi
ranja.ovedal@evidi.com