Evidi satser på energibranchen med Workflex

Caroline Skuland

Energibranchen er en reguleret branche, hvor det er vigtigt med værktøj, der støtter overholdelse af branchestandarder og forskrifter. Samtidig præges dele af branchen afumoderne systemer og ældre teknologi. Ønsket om øget åbenhed præger Evidi’s strategi, og der arbejdes aktivt med flere aktører for at modernisere og effektivisere energibranchen.

Workflex er en del af Evidi’s produktportefølje, som vi nu satser fuldstændigt på indenfor net- og energibranchen. Med et øget behov for digitalisering, kræves det, at Evidi hele tiden er på forkant med de nyeste trends på markedet, og tilpasser løsningerne efter kundernes behov.

Digitalisering af branchen

Dagens situation i dele af energibranchen er at arbejde med forældede systemer, og at der bruges gammel teknologi. Det åbner mulighed for at digitalisere branchen. Toan Fjeldaas, Chief Product Officer hos Evidi, mener der er flere grunde til, at Evidi og Workflex ønsker atsatse specifikt på energibranchen:

Vi har erfaret, at energibranchen ligger langt bagud i forhold til digitalisering, og vi ser, at vi har løsninger og kompetencer, som kan hjælpe energibranchen med at nå deres mål. Særligt når det kommer til udbygning og søgeprocesser! Og så er det jo egentlig vældig fint, at af alle brancher derude, så har vi valgt en branche, hvor vi er med til atbidrage til den grønne omstilling. Det synes vi er utroligt givende. Sådan set er det ligesom to fluer med et smæk for os, at vi kan bidrage med kompetence, teknologi og netværk, for at sikre en bæredygtig udvikling.

Fjeldaas præciserer, at det er vigtigt, at digitalisering og effektivisering ikke er på bekostning af kvalitet og sikkerhed. Det Workflex indfører i energibranchen er en digital infrastruktur. Han forklarer, hvordan platformen hjælper til med at strømline processer og samle data mereeffektivt. Det muliggør yderligere tilpasning til ændringer og reguleringer. 

I en rapport fra RME (Reguleringsmyndigheden for energi) fra 2023 spår de, at energiselskaberne i 2030 forventer at måtte levere dobbelt så meget effekt som i dag. Yderligere nævnes det i rapporten at digitaliseringssamarbejde er en forudsætning for atlykkes med at imødekomme behovet for øget indsigt og kapacitet i branchen fremover. Med øget behov for eksponering af data, vil det at digitalisere energibranchen være vigtigere end nogensinde. Der arbejdes også med, hvordan AI kan bidrage til at arbejde endnu mere effektivt. Digitalisering vil ikke bare nedsætte søgeprocessen, men det vil også gøre det muligt for energiselskaberne at have opdateret info om kapacitet i et geografisk område. Dermed vil kunden hurtigt kunne se, om der er ledig kapacitet, der hvor de ønsker at udbygge, eller eventuelt registrere et ønske om at udbygge i områder, hvor der ikke er kapacitet i dag. Energiselskaberne vil da hurtigt kunne se, om der er behov for at allokere ressourcer til at udbygge i et bestemt geografisk område.

Læs om hvordan Workflex bidrager til kontrol, omkostningseffektivitet og sikkerhed for energiselskaberne.

Ønsker endnu mere åbenhed

Evidi er brancheorienterede, og der laves et løft på fagområdet og det at forstå domænet.Ifølge Fjeldaas er det når man forstår faget, branchens udfordringer og kan koble dette til teknologien, at guldet opstår. Specielt brancheforståelse fremhæves som en vigtig del for at lykkes med digitalisering. Ved at gå i dialog med kunderne, skaber det værdifuldt partnerskab. Samarbejdet med kunderne er afgørende for at tilpasse løsningen til branchensbehov. Det er vigtigt, at løsningen ikke er statisk, men at den hele tiden kan udvikle sig efterændrede behov. Eksempler kan være ændringer i lovgivningen, behov for flere datafelter eller behov for ny verificering.

En af fordelene ved at arbejde i energibranchen er, at den ikke er udsat for konkurrence. Det gør det lettere at dele viden og samarbejde. Fjeldaas siger, at dette er vigtigt i en branche, hvor vi har ambitioner om at hjælpe til med den grønne omstilling og at effektivisere en hel industri. Dette står i kontrast til en del andre brancher, hvor konkurrence hæmmer deling af«best practice”. Alligevel er ønsket om endnu mere åbenhed i branchen der.

Hvis der bliver endnu mere åbenhed i branchen, og alle involveres i diskussionerne – så føler jeg, at vi har fået styr på det! siger Fjeldaas.
Læs om: Evidi blev af Resco kåret til Breakthrough Partner of the Year.

Tæt samarbejde med kunderne

Evidi er et software- og tech-hus, hvor der er fokus på at levere gode produkter fremfor atvære projektdrevet. Med en dedikeret produktafdeling på 45 personer, som fokuserer på branche og produktudvikling, kan Evidi hurtigt tilpasse og udvikle nye løsninger for atimødekomme branchens behov og trends. Det strategiske fokus på produktudvikling muliggør effektivt samarbejde med kunder og tilpasning baseret på tilbagemeldinger.

Workflex har allerede hjulpet en række vigtige aktører i branchen. På kundelisten findesblandt andet Norgesnett, Fagne, Elmea, Linea, Glitre Nett og Arva. Norgesnett har allerede været kunde i nogle år. Da de skulle have en IT-løsning til administrering afstrømnetrelaterede opgaver på plads, faldt valget på Workflex. For dem var det vigtigt med en fleksibel løsning, som kunne dække alt fra enkle kundehenvendelser til større netudbygningsprojekter, hvor de let kunne flytte sager mellem afdelingerne og sagsbehandlere. Jo Morten Sletner, leder for digitalisering i Norgesnett, siger følgende om samarbejdet:

Workflex er bindeleddet mellem de kunder, som ønsker tilknytning, og dem som bygger distributionsnettet. Grunden til at vi vælger Workflex er at Evidi leverer et standardprodukt, som håndterer vore netudbygningsprojekter effektivt og med god kvalitet. Derudover består de af et kompetent Microsoft-miljø, med dygtige fagfolk og med fremtidsplaner og visioner om brancheløsning.

Sletner fortæller, at de standardiserede løsninger til Workflex er baseret på en god teknologisk platform, og passer godt ind i deres IT-arkitektur. Yderligere sikrer dette Norgesnett god projektstyring og fuld kontrol over deres netudbygningsprojekter.

Arva startede for nyligt et projekt med Workflex. Magnus Millenvik, leder for digitalisering og teknologi hos Arva, fortæller, at valget faldt på Workflex, da det er en brancheløsning for energiselskaberne. Det var ikke kun løsningens funktionalitet, som appellerede til Arva, men lige så vigtig var kompetencen og rådgivningen fra Evidi’s konsulenter.

Med Workflex vil vi opnå kortere gendannelsestid for fejlretning, men også øgeteffektivitet omkring vedligeholdelsesopgaver ude i marken. Men allervigtigst er, at vi gennem Workflex får digitaliseret SJA (Sikker Job Analyse) og andre skemaer. Således får vi fuld kontrol og sporbarhed på sikkerheden i de opgaver, som kører gennem systemet.

Magnus Millenvik, CIO, Arva

Hør Fjeldaas være gæst i Europower’s podcast for at snakke om Evidi’s satsing i energibranchen.

Mere selvbetjening i tiden fremover

Energibranchen præges, ifølge Fjeldaas, af mangel på kapacitet og dårlig udnyttelse af infrastrukturen. Et behov i fremtiden vil være at udnytte det vi har fuldt ud og samtidig udbygge noget nyt. Fjeldaas ser for sig en fremtid i energibranchen med mere selvbetjening og eksponering af data. Han forudser også strengere reguleringer, med vægt på atopretholde kvaliteten, samtidig med at sikkerheden øges.

For at det skal være muligt med mere selvbetjening, må data være sat i system og eksponeret. Dermed vil beslutningsprocessen gå hurtigere, fordi al data er tilgængelig. Den kunde, som indsender ansøgningen, vil hurtigere få resultatet, da den ikke behøver gå omkring en sagsbehandler. Hvis et energiselskab skal søge om udbygning, vil de hurtigere kunne se, hvad der kræves, da checklister og al anden information ligger digitalt.

Vejen videre

I dagens energibranche er der et betydeligt drive for at forbedre det digitale samarbejde. Dette blev tydeligt da flere førende energiselskaber gik sammen og dannede selskaet ElBits i marts 2023. ElBits har som mål at tilbyde digitale fælles services til energiselskaber for at styrke branchen som helhed. Workflex har allerede etableret samarbejde med flere aktører indenfor denne nyetablering, og har et ønske om et tæt samarbejde med ElBits i fremtiden.

Evidi’s tilgang af produkter gør, at kunderne bliver førende for hvad der skal udvikles.

Det bliver i tiden fremover derfor vigtigt at fortsætte med at engagere kunderne i form af bruger- og kundeforum.

Det er ikke os, der sidder og kigger i glaskuglen og spår om fremtiden. Kunderne er i front, og så understøtter vi med det tekniske. Dermed føler vi, at de produkter vi leverer har en værdi, ikke bare fra et teknisk perspektiv, men fra et brugerperspektiv. Vi får direkte tilbagemeldinger fra kunden på hvilken værdi vore løsninger giver. Og det er en ganske god måde at arbejde på, afslutter Toan, Chief Product Officer hos Evidi.