Tjenesteplattformen gir Eramet bedre kontroll på miljødata

Caroline Skuland

For å sikre at samfunnet stadig beveger seg mot en mer bærekraftig tilstand, stilles det kontinuerlig nye og tøffere krav til gjennomføring, dokumentasjon og rapportering av miljøhensyn. Transparens er en viktig del av det grønne skiftet.

Man kan derfor si at innsamling og analyse av data er nøkkelingredienser i en klimanøytral suksessoppskrift. Å kunne måle effekten av miljøtiltakene man gjennomfører er tross alt en avgjørende forutsetning, dersom man skal lykkes med å nå målet om nullutslipp i verdikjeden.

Eramet Norway er en kunde av Evidi som satser stort på dette området. Med et skyhøyt ambisjonsnivå for egne miljøprestasjoner tvinger de seg selv til å innovere. Virksomheten, som i Norge har prosessanlegg i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, ønsker å være en premissleverandør innenfor bærekraft.

Det er veldig spennende å jobbe med en kunde som er så ambisiøs. Eramet Norway kan allerede skilte med å drive en av verdens reneste produksjonsprosesser, men målet deres er å bli aller best. De har et inspirerende miljøengasjement og det er veldig gøy at vi i Evidi får muligheten til å bistå på denne reisen, sier Mette Fritsch, forretningsutvikler i Evidi.

Utforsk hvordan kunder oppnår resultater med vår digitale tjenesteplattform

Mer kontroll på miljødata

Eramet Norway er en del av manganvirksomheten til det franske konsernet Eramet, som konsentrerer sin virksomhet rundt gruvedrift og metallurgisk industri. De er en stor internasjonal aktør innenfor forretningsområdene spesialstål, mangan og nikkel.

Konsernet har utviklet en egen policy for bærekraftig utvikling, hvor de blant annet forplikter seg til å følge Paris-avtalen. Virksomheten har krav på seg til å rapportere på en mengde parametre i et miljøregnskap. I den sammenheng har Eramet engasjert Evidi for å bygge en digital tjenesteplattform.

Tjenesteplattformen tilrettelegger blant annet for innhenting av data fra ulike sensorer og applikasjoner, og sammenstiller disse i en mer oversiktlig form. Dette gir Eramet bedre forutsetninger til å dokumentere og analysere effektene av miljøarbeidet deres, sier Mette.

Dette arbeidet har gitt store verdier, forteller Bjørn André Sjøboden, ERP Responsible i Eramet Norway.

Den digitale tjenesteplattformen lar oss koble alle våre data, hendelser og systemer sammen. Dette muliggjør en kraftig, nøyaktig, konsistent og kontrollert rapportering av blant annet vårt miljøfotavtrykk. Vi kan innhente data fra alle relevante kilder, både interne og eksterne. Deretter sammenstiller vi de for å sørge for kontinuerlig overvåkning, fremvisning av status og rapportering av våre operasjoner, sier han.

Lettere å tolke data

Eramet Norway produserer årlig 500 000 tonn manganlegeringer. Tilnærmet all mangan som fremstilles, anvendes i stål. Manganet har samme påvirkning på stål som kalsium har for skjelettet vårt; det gjør stålet sterkere, hardere og mer slitesterkt.

Det er et omfattende kretsløp som resulterer i at malmen til slutt kan brukes i stålkonstruksjoner. Den digitale tjenesteplattformen gir Eramet Norway muligheten til å overvåke utslipp i luft og vann, og annen relevant informasjon gjennom prosessen.

Én ting er jo å samle inn all data, men en annen ting er hva man kan bruke det til. De har sensorer og IoT-enheter som samler data i hele kretsløpet, som gjør at de kan måle utslipp av gasser og partikler, strømforbruk, kvalitet på renseprosessen og så videre. Med tjenesteplattformen får Eramet tilgang på miljødata i sanntid, og de kan ta et skikkelig dypdykk i statistikkene for å kartlegge forbedringspotensialer og utviklingen over tid. Når informasjonen er lettere å tolke, er det lettere å bruke det til noe produktivt, sier Mette.
Å gi vårt driftspersonell miljødata fra flere systemer og kilder sammen, og til rett tid, gir dem mulighet til å optimalisere driften slik at den blir mer miljøvennlig. Muligheten til å sammenkoblede data og system gir oss blant annet en oversikt over hvordan våre prosesser har påvirkning på miljøet i og rundt våre anlegg. Vi får god kontroll på status på luft- og vannkvaliteter, sier Bjørn André.

- Behovet for integrasjonsplattformen oppstod fordi vi ønsket å beholde flere av systemene vi har brukt fra før. Det ville vært veldig omfattende og svært høy risiko dersom vi skulle byttet ut alt.

For å lære mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å skape bedre kundeopplevelser, ta kontakt med våre rådgivere.