Robust tjenesteplattform og tettere samarbeid med Evidi har satt fart på digitaliseringsarbeidet i REMA 1000

Ranja Ovedal

REMA 1000 og Evidi har samarbeidet helt siden 2007. Nå har de to selskapene begynt å jobbe enda tettere sammen, som ett integrert team. Det har gitt resultater.

Konkurransen i dagligvaremarkedet er hard. Derfor har det for REMA 1000 vært viktig å ha en IT-infrastruktur og en tjenesteplattform som gjør at selskapet raskt kan snu seg rundt og komme opp med nye tjenester og løsninger, både for ansatte og for sluttkunder.


REMA 1000 leide tidligere inn konsulenter fra Evidi på tradisjonell prosjektbasis, men i 2019 signerte de to selskapene en ny avtale som gjør at Evidi og REMA 1000 nå i mye større grad jobber som ett team.

Josefine Kragerud er produkteier for REMA 1000s integrasjonsplattform, og er fornøyd med at hun nå har fått åtte utviklere og arkitekter fra Evidi som jobber sammen med REMA 1000s egne utviklere.

Etter at vi fikk på plass den nye avtalen er vi nå ett team, der vi ikke skiller særlig mellom hvem som er interne og eksterne ressurser. Dette fungerer veldig godt, spesielt siden vi har en liten utviklingsavdeling selv. Det å ha dyktige fagfolk vi kan be om råd og lære av er veldig bra, sier Kragerud.

Lær mer om digital tjenesteplattform

Ett team gjør det enklere med kontinuerlige forbedringer

Det tette samarbeidet mellom Evidi og REMA 1000, gjør at Evidi kan være med som rådgivere helt fra idé- og behovsfasen. Dermed kan idéene raskere omsettes til tekniske løsninger som skaper verdi for kjøpmennene i REMA 1000s snart 700 butikker over hele landet.

Å jobbe i team sammen med kunden på denne måten, er måten vi foretrekker å jobbe på. I tett samarbeid med REMA 1000 sin produkteier tar vi nå ansvar for små og store behov og sikrer den rette prioriteringen. Dette fører til at leveransene matcher bedre med forventningene og at sluttresultatet matcher med REMA 1000 sine ønsker og behov, sier Anders Bråten, seniorarkitekt i Evidi.

Det er ikke bare de store prosjektene som er viktige for REMA 1000. Vel så viktig er det å kontinuerlig videreutvikle og forbedre eksisterende løsninger. Josefine Kragerud i REMA 1000 sier at målet er å jobbe mer smidig, men også at Evidi/REMA 1000-teamet kan forbedre arbeidsprosesser og rutiner, samt tenke mer langsiktig for å kunne gjøre de riktige prioriteringene.

Vi får ekstremt mange forespørsler fra ulike deler av REMA 1000. Det kan være ulike fagavdelinger som ønsker små eller store endringer som kan gjøre hverdagen lettere. For å kunne gi en god tilbakemelding på når vi eventuelt kan påta oss disse oppgavene, er det viktig at vi har mulighet til å planlegge mer langsiktig, sier Kragerud.

Tjenesteplattform gir raskere digital utvikling

Rolf Albretsen, salgsdirektør i Evidi, er imponert over den digitaliseringsreisen REMA 1000 har hatt siden de begynte å jobbe sammen i 2007.

REMA 1000 har profesjonalisert IT i mye større grad enn før. De jobber helhetlig med IT-arkitektur og har rutiner for prosjekt- og porteføljestyring. Dermed har det vært lettere for oss når vi nå, som en del av teamet, kan være med på å kontinuerlig videreutvikle og forbedre både plattformen og arbeidsprosessene, sier Albretsen.

Evidi har sammen med REMA 1000 bygget en robust og driftssikker tjenesteplattform. Denne ligger i bunnen og samler data på ett sted, og sørger for den nødvendige integrasjonen mellom REMAs ulike systemer.

Tjenesteplattformen sentraliserer data om butikker, ansatte, varer og mer på ett sted, slik at de er lett tilgjengelige. Når den investeringen er gjort, er det mye raskere og enklere å bygge nye tjenester for selskapet senere, sier Albretsen.

Eksempler på løsninger som er bygget på toppen av tjenesteplattformen, er «Æ»-appen som gir REMA 1000s kunder prisavslag på et personlig tilpasset utvalg varer når de betaler i kassa. For å kunne bygge en slik app er det nødvendig å hente data fra ulike steder, og data må kunne deles på tvers.

En annen løsning bygget på toppen av tjenesteplattformen er et HR-system som dramatisk har forenklet prosessen med on-boarding av ansatte. Det som tidligere kunne ta dager, tar bare få minutter med den nye løsningen. Kostnadene med å få nyansatte inn i de nødvendige systemene har blitt effektivt kuttet, og den tidligere papirmøllen når ansatte slutter, har blitt erstattet med papirløs off-boarding.

Josefine Kragerud ser frem til å jobbe videre med Evidi som ett samlet team.

Vi setter utrolig stor pris på å samarbeide med noen som er så serviceinnstilte. Evidi stiller opp, også utenfor avtalt arbeidstid når det virkelig brenner – som det jo kan gjøre en gang iblant, avslutter en fornøyd Kragerud.

Kontakt oss, og lær mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å skape bedre kundeopplevelser.