Hvor vil IT-budsjettene gå i år?

Ranja Ovedal

IT-har blitt en avgjørende faktor for de fleste organisasjoner i dagens digitale samfunn. Vi ønsker å kunne jobbe mer effektivt, ha bedre oversikt og innsikt i datamengden, bedre samhandling og sikre vår data i alle ledd.

Da Gartner kom ut med sin rapport i juli 2022, sa den at innkjøp av programvare ville vokse med 11,8 % globalt i 2023, det vil si en verdi på 880 milliarder dollar. Dette er det raskest voksende segmentet i IT markedet i 2023.

Hvordan blir da 2023?

Hvilken teknologi sier trenden at det vil bli investert i;

Basert på funn i Gartner-rapport

Med stor vekst av ny teknologi vil veksten av IT-prosjekter gå som «hånd i hanske». Man sier at programvare i dag utgjør i snitt 35 % av IT-budsjettet, og det er lett å glemme at bak enhver teknologi er det ofte en lisens. At den enkelte ansatte har rett lisens med rett funksjonalitet kan bli avgjørende for IT-budsjettene fremover.

Det er lett å miste oversikten når du benytter ulike leverandører i prosjekter og til innkjøp av teknologi, men det er for mange avgjørende å kunne shoppe fritt. IT-partnere og konsulenter har ulik spisskompetanse og bransjeerfaring, men resultatet er ganske ofte at man blir overlisensiert og betaler for mer enn man faktisk trenger for ingen ser din organisasjon i sin helhet.

Det er penger å spare

Det er først og fremst viktig med en oversikt over alle avtaler og abonnement uansett hvor du har kjøpt disse. Rådfør deg med en lisensrådgiver og sammen vil dere kunne gjøre en nytteanalyse. Du trenger ikke å flytte eller kjøpe lisenser hos lisensrådgiveren for at de skal kunne hjelpe. En lisensrådgiver kan like gjerne være en ekstern part som hjelper deg med å se helheten. For en ting er hva du skal investere i fremover, en annen ting er hverdagen. En lisensrådgiver vil kunne gi råd slik at det investeres, ikke bare for i år, men også de de neste 3-5 årene.

En lisensrådgiver er et tilskudd til organisasjonen, og arbeider som en rådgiver sammen med organisasjonen i alle prosjekter med fokus på kostnadskontroll.

Hva gjør en lisensrådgiver?

Ta kontakt for en uforpliktende prat.