Microsoft annonserer valutajustering fra 1. april

Ranja Ovedal

Prisene til Microsoft på skytjenester har vært meget stabile over flere år. I mars 2021 ble det gjennomført en prisjustering på fem av deres produkter i Microsoft 365. Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 E3 og Office 365 E3 og Office 365 E5. Samtidig presenterte de sitt nye lisensprogram NCE.

5. januar i år annonserte Microsoft at de må ta flere skritt for å samordne prisene på deres Microsoft Cloud-produkter globalt. Dette betyr at vi vil se konsistente priser som gjenspeiler valutakursen til den lokale valutaen til amerikanske dollar (USD). I fremtiden vil Microsoft vurdere prissetting i lokalvaluta to ganger per år. Dette vil gi økt åpenhet og forutsigbarhet for kunder globalt.

Følgende valutaer blir justert:


Les mer på Microsoft sine egne sider

Hvordan påvirker endringen din virksomhet?

Endringen vil være på 11% mot NOK, og gjelder alle Microsoft sine skyprodukter, med unntak av Azure Plan.

Justeringen begrunnes med de globale endringene. For flere kunder vil det være kostnadsbesparende å gjøre endringer før valutajusteringen trer i kraft.

For enkelte kunder kan det være kostnadsbesparende å gjøre endringer før denne valutajusteringen trer i kraft. Våre lisenseksperter i Evidi søker kontinuerlig å optimalisere dine programvare-investeringer, og å levere verdi over tid. Investeringene skal ruste din virksomhet for dagens og morgendagens løsninger.

Fordi programvare i snitt utgjør mer enn 35 prosent av IT-budsjettet, bør du ha stålkontroll på lisensene. Våre lisenseksperter hjelper deg å investere smartere og bedre. Det gir deg riktige kostnader. Like viktig er tryggheten om at dere er i samsvar med avtaler og regler.