Engage – CRM som engasjerer og bidrar til vekst

Ranja Ovedal

Engage

Engage - engasjere - vekke interesse hos. Det handler om å skape og utnytte mulighetene som oppstår. Om å ha innsikt til å gjøre riktige valg og være relevant. Og til slutt, følge opp når kunden er klar eller tar kontakt. En god CRM-løsning muliggjør dette, og slik høster du mer av investeringene som gjøres.

Salgssjefen er opptatt av å øke salget og beholde kunder. Markedssjefen er opptatt av å bygge merkevaren, og ansvarlig for kundeservice og å betjene kundene effektivt. I økende grad forventes det at alle samarbeider om å bidra til vekst og fornøyde kunder. Kundene på sin side er opptatt av å gjøre informerte valg og har kommet langt i sin kjøpsprosess når de går i dialog med mulige leverandører.

Økt effektivitet og samhandling på tvers

Evnen til å engasjere og skape de gode opplevelsene er viktige kriterier for å lykkes. Dette gjelder uavhengig av om det er hos kunder, ansatte, leverandører, innbyggere eller medlemmer. Virksomheter som lykkes, er de som evner å fjerne friksjon og hinder for effektivitet og samhandling på tvers. De evner å forsterke og utnytte de positive kreftene i respektive avdelinger og være kundeorientert i det de foretar seg.

Når utgangspunktet er at man forholder seg til ulike systemer og verktøy, og ikke har tilgang til samme informasjonskilder, kan dette oppleves som en krevende oppgave for mange virksomheter.

Fundamentet ligger i et felles CRM

Med et felles CRM-system, som Microsoft Dynamics 365, legges det til rette for å skape unike kundeopplevelser i alle ledd. Siloer fjernes og avdelinger forenes med sømløse overleveringer og deling av informasjon. Legger man på relevante verktøy og godt definerte prosesser på tvers, er man rigget for å utnytte mulighetene teknologien gir. Kontroll på kundeaktivitet, økt kvalitet på data, sømløse arbeidsprosesser og enkel tilgang på informasjon – på tvers av virksomheten, gir økt opplevd verdi internt og hos kunder og samarbeidspartnere.

Behovet for endring og smartere bruk av teknologien

Behovet for endring møtes best om virksomheten har klart definerte mål og en felles forventning om hvilke resultater man ønsker å oppnå. Dette gir fokus​, samordning og transparens på tvers. Endringsagendaen bør etableres basert på en agil tilnærming og fokus på de deler av forretningsprosessene eller kundereisen der potensialene for gevinstuttak er størst. Det handler som oftest om å utnytte tilgjengelig funksjonalitet på en smartere måte. Eventuelle tilpasninger gjøres med enkel konfigurasjon og oppsett av løsningen man har investert i.

Typiske områder å adressere kan være:

Det finnes mange behov og ulike måter å løse disse på. Suksesshistoriene fra Evidi bygger på en bunnsolid, samlet og helhetlig verdikjede. Det gjør at uansett hvilke behov kundene våre måtte ha, vil vi kunne levere løsninger som henger sammen og utnytter mulighetene som ligger i teknologien. Til sammen sørger vi for at kundene våre får et enestående utgangspunkt for å identifisere og skape nye muligheter.

Kontakt oss, og lær mer om hvordan en god CRM løsning kan føre til smartere bruk av teknologien og unike kundeopplevelser.