Enable - Vækst og lønsomhed forankret i en helhedsorienteret og nyskabende teknologiplatform

Ranja Ovedal

Enable – gøre i stand til – udnytte – gribe mulighederne. For at udnytte virksomhedens og teknologiens fulde potentiale, kræves en moderne platform, designet til sikkerhed og kontinuerlig fornyelse. Gennem digital transformation og med cloud-tjenester gøres virksomheden klar til at gribe mulighederne og nå sine mål.

De drivende kræfter for forandring har sit udspring i hele virksomheden, som står over for øget konkurrence og forandringer, som de skal forholde sig til hver dag.

Øget rentabilitiet, nedsat risiko

Det er sikkert, at kravene til vækst, øget rentabilitet og reducering af forretningsrisiko altid vil være på agendaen hos ledelse og ejere. Hvis væksten realiseres gennem opkøb, internationalisering eller lancering af nye produkter og ydelser, skal man altid være forberedt og vide hvad konkurrenterne gør. For CIO handler det også om mere grundlæggende behov, som at sikre trygge arbejdspladser og en effektiv IT-afdeling.

For både forretningen og IT handler det om evnen til at tilpasse sig markedet og respondere hurtigt på ændringer. Succeshistorierne fra de virksomheder, som lykkes, bygger på, at de har en bundsolid, samlet og holistisk værdikæde, som støtter både forretningen og IT. Uanset hvilke behov virksomheden måtte have, har de tilgang til løsninger og værktøj som hænger sammen og udnytter de muligheder, der ligger i teknologien. De har skabt et firma med en teknologisk og kompetencemæssig bredde og dybde, og en kultur, som altid tilstræber at få det bedste frem i mennesker og organisationen.

– Mange ledere siger, at det er vanskeligt at forstå den værdi, som alle teknologiinvesteringerne skaber, og det er netop her vi spiller en rolle. Vi skal sikre, at investeringerne rodfæstes i forretningsplanen, således, at kunderne har lettere ved at gribe mulighederne med hurtig digital udvikling. De skal forstå den værdi, der skabes af og med data. 

Jørn Seglem, CEO, Evidi. En moderne cloud-løsning er faktisk svaret – og giver nye muligheder for alle!

Det er vigtigt at forstå, at når man automatiserer en proces i udgangspunktet giver værdi i den aktuelle proces. F.eks. har «robotter» været brugt i mange år for at gøre udførelsen af manuelle opgaver i en økonomiproces hurtigere – men de har ikke løst udfordringen, som er at automatisere økonomiprocessen. Hvorfor lade robotten logge sig på systemet og hente data som bliver ”hentet ind” i et andet system? Det hjælper ikke den underliggende udfordring - som er manglende integrationer mellem forskellige systemer og datakilder for at data skal kunne flyttes gnidningsløst.

Ved at flytte virksomhedens IT-miljø til Microsofts cloud-tjenester, etableres en stabil og skalerbar platform, som gør, at man hurtigere kan imødekomme nye krav, enten de kommer fra IT eller forretningen. Microsoft Azure og Microsoft 365 tilbyder alle lag af cloud-tjenester, som IaaS og PaaS.

Arbejdet er ikke gjort bare fordi løsningerne er i skyen

Det at planlægge og gennemføre flytning af IT-tjenester til cloud-baserede tjenester kan være krævende for mange. Tilgang til smarte værktøjer og ”best practices” for etablering, konfiguration, drift og videreudvikling af cloud-tjenesterne er en forudsætning. Værktøjerne kan hjælpe virksomheden med en sikker og stabil digital platform, helt ud til brugernes enheder som mobiltelefoner og PC’er.

Skal man formå at realisere udbytte, er det ikke nok at implementere ny platform og tro at arbejdet er gjort. Der vil altid være behov for menneskeligt bidrag, og processerne, som tidligere har været manuelle, skal ændres, for at man skal kunne få et udbytte. Det vigtigste af alt er med andre ord at fokusere på forandringsledelse.

Digitale transformationsprojekter resulterer i ændringer for de fleste i en virksomhed – enten direkte eller indirekte. Afskaffelse af teknisk gæld bliver vigtigt, så ressourcer og omkostninger kan frigøres. Ansatte, som oplever ændring og at opgaver forsvinder, bør omskoles således at de bliver en ressource og bidragyder til forandringsagendaen.

Vi hjælper dig med at hente værdi ud af teknologi!

Vore kunder forstår, at teknologi er kritisk for drift og udvikling af deres virksomhed. Derfor ønsker de at arbejde med en partner, som er optaget af at skabe mest mulig værdi, både økonomisk og menneskeligt. Evidi har en holistisk strategi til teknologi, forretningsprocesser og mennesker. Vi tilpasser førende teknologi til de specifikke behov hver enkelt virksomhed har. Til sammen sørger vi for, at vore kunder får et enestående udgangspunkt for at identificere sig og skabe nye muligheder.

Kontakt os, og lær mere om, hvordan vi sammen kan opnå mestring!