Margrethe Melbye på tech-toppliste

Caroline Skuland

Abelia og ODA-nettverk lanserte i dag listen med Norges 50 fremste tech-kvinner 2024. Kåringen har som overordnet mål å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse. Vi er stolte av å dele at vår Margrethe Melbye er kåret som en av de fremste tech-kvinnene i landet.

Formålet med kåringen er å løfte frem gode rollemodeller og talenter, og bidra til at flere kvinner blir inspirert til å velge teknologi og ledelse som karrierevei. På listen finner man alt fra forskere til utviklere og gründere, som alle har til felles å være rollemodeller og sentrale personer innenfor sine fagfelt. Nominasjonsprosessen er åpen, og de 50 kårede har blitt valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. Kriteriet fra juryen er at kandidaten må ha en sentral teknologirelatert eller teknologifremmende rolle, og de har i utvelgelsen vektlagt teknologiforståelse og innsats for mangfold og inkludering i teknologibransjen.

Margrethe Melbye kåret til en av Norges 50 fremste teknologikvinner.

Avgjørende kompetanse

Det brede spekteret av yrker, bransjer og sektorer forteller at listen representerer noe mer enn et tiltrengt mangfold i en mannsdominert bransje. Teknologi er nemlig sektorovergripende og selve nøkkelen for at vi skal lykkes med omstillingen av Norge, sier juryleder og adm.dir. i Abelia Øystein Søreide.


En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at Norge kommer til å trenge 40 000 med IKT-utdanning innen 2030. Listen Norges 50 fremste tech-kvinner skal være med på å fremme rollemodeller som inspirerer andre til å velge teknologi som yrkesretning.

Selv om listen viser til flere dyktige personer som setter tydelige avtrykk gjennom jobben de gjør, har vi for få kvinnelige teknologer i Norge. Vi trenger rollemodeller som viser vei for andre, og det er nettopp dem vi feirer i dag, sier Søreide.

Juryen har lagt vekt på følgende i sin utvelgelse av listen:

Investerer i mangfold

Margrethe jobber som CIO/CISO i Evidi, og har lang ledererfaring innenfor teknologibransjen. I Evidi, som er et resultat av flere Microsoft spesialiserte konsulenthus, har Margrethe en viktig rolle i å bygge et felleskap på tvers av alle de sammenslåtte fagmiljøene.

Jeg har vært heldig å få jobbe i spennende og sterke IT-miljøer i selskaper som DNB og Oljefondet/NBIM. Fra disse rollene har jeg en solid verktøykasse, noe jeg drar stor nytte av i min nåværende jobb. Jeg er veldig stolt av at Evidi på kort tid har klart å slå sammen åtte teknologimiljøer, og at vi bygger et fellesskap både teknologisk og organisatorisk, sier Margrethe.

Evidi ønsker å styrke mangfoldet i IT-bransjen, og bidra til en mer bærekraftig og inkluderende fremtid. Jørn Seglem, CEO i Evidi, forteller at det å ha Margrethe på listen over Norges 50 fremste tech-kvinner er en bekreftelse på at vi har valgt riktig person til å guide Evidi gjennom endringsreisen.

Vi er utrolig stolte av at Margrethe løftes frem på denne måten. Det er en velfortjent anerkjennelse av jobben hun gjør som leder og de unike perspektivene hun tilfører både meg og teamet i Evidi. Helt siden oppstart av selskapet har vi hatt et veldig bevisst forhold til å videreutvikle talenter internt og samtidig rekruttere inn kompetente mennesker som tilfører oss nye perspektiver, meninger og refleksjoner. I Evidi kaller vi dette å være #theplacetogrow – som virksomhet, i samspill med kunder og som mennesker. Så igjen, jeg er både ydmyk og takknemlig for å ha en så engasjert leder som Margrethe i teamet - som både støtter, utfordrer, lytter og respekterer – og gjennom det er med å realisere vår visjon om at #Styrkenliggerihelheten», forteller Jørn entusiastisk.

En dag for å feire kvinners prestasjoner

Margrethe er tydelig på at mangfold ikke bare er et buzz-ord, men en reell styrke for selskapet. Forskjellige perspektiver fører til bedre løsninger og mer kreativitet. Hun forteller at vi må tenke annerledes på hvordan vi rekrutterer, og at vi må velge å ansette mangfold.

Å motta denne anerkjennelsen påkvinnedagengir dagen en ekstra dimensjon, og er en påminnelse om hvor mye vi kan oppnå sammen. Vi må bevisst søke mangfold. Kvinnedagen er en dag for å feire kvinners prestasjoner, reflektere over utfordringene vi fortsatt står overfor og forplikte oss til å skape en mer likestilt fremtid. Jeg har alltid hatt ambisjoner om å påvirke teknologibransjen positivt, og denne prisen gir meg drivstoff til å fortsette å jobbe hardt, avslutter Margrethe.

Om Evidi

Evidi er Nordens råeste kompetansemiljø på Microsoft-teknologi. Vi rigger ambisiøse virksomheter til å gripe sine muligheter gjennom en helhetlig tilnærming til mennesker, prosesser og teknologi.

Vi leverer bred kompetanse innenfor vårt eget rammeverk kalt Business Driven Architecture. Rammeverket gjør oss i stand til å levere omfattende kompetanse innenfor prosess og utvikling, og danner grunnlaget for vår ledende posisjon på hele bredden av Microsoft-teknologier. Fra CRM og ERP til Low-code/No-code-utvikling, skyplattformen Azure, sikkerhet, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger, er vi de fremste spesialistene på Microsoft teknologi.

Selskapet hadde en omsetning på MNOK 619,4 i 2023, som er en vekst på 21,2% sammenlignet med 2022. Evidi har i dag 450 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Asker, Bergen, Halden, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tønsberg, Ballerup, Odense, Aarhus, Roskilde, Vejle, Thisted og Ahmedabad.

Kontakt:

Jørn Seglem, CEO Evidi, jorn.seglem@evidi.com

Ranja Pedersen Ovedal, CMO Evidi, ranja.ovedal@evidi.com