Evidi rigger seg ytterligere og henter inn to erfarne styremedlemmer

Ranja Ovedal

Jørn Seglem (t.v.), Yan Zheng, Karin Berg og Gudmund Killi (t.h.)

Evidi fortsetter sin vekstreise og engasjement for å levere på kundeløftet, om å rigge ambisiøse virksomheter til å gripe sine muligheter. Selskapet henter inn to sterke kandidater med ulike perspektiver og erfaringer. Tilførselen av Yan Zheng og Karin Berg markerer en strategisk intensivering, med økt fokus på produktuvikling, SaaS og markedsføring.

Fakta

Bærekraftig vekst gjennom mangfold

Evidi har en urokkelig tro på at bærekraftig vekst sikres best med et bredt mangfold av mennesker, fagdisipliner og kapabiliteter.

CEO i Evidi, Jørn Seglem, trekker spesielt frem Yan Zhengs erfaring med produktutvikling og kommersiell lansering av tjenester, kombinert med mange år fra McKinsey. Erfaringen og perspektivene hennes gjør henne til en viktig kapasitet for den videre veksten til Evidi.

Yan har en spennende bakgrunn og et internasjonalt tankesett. Kombinert med hennes lidenskap og ferdigheter knyttet til utvikling og kommersialisering av B2B produktporteføljer, vil hun bidra med verdifull innsikt og viktige perspektiver, spesielt innenfor satsningen vår på Managed Services og tjenestegjøring av produkter og leveranser. Vi ser virkelig frem til å få henne med på laget, sier Jørn.
Det er med stor entusiasme jeg tar plass i Evidis styre tidlig i deres vekstreise. Spesielt fokuset på tjenestegjøring av produkter og leveranser, fascinerer meg. Jeg ser frem til å få være med å bidra til å forme den videre vekstreisen sammen med Evidi. Min erfaring med å skape lønnsomme B2B-produkter, sammen med min strategiske tenkning, tror jeg vil bidra positivt i satsning på dette området, forteller Yan.

Karin Berg er en erfaren markedsføringsleder som også har bakgrunn som konsulent fra både McKinsey og BearingPoint. Karin har også med seg perspektiver fra en betydelig omstrukturering av alle B2C aktivitetene i Komplett. I tillegg har hun erfaring fra små oppstartsbedrifter. Kombinasjon her er absolutt et fortrinn inn i Evidis vekstreise.

Karin har et strategisk tankesett og evner raskt å sette seg inn i et selskaps verdikjede og drivere. Hennes erfaring innenfor B2C markedet, fra store bedrifter til smidige oppstartsbedrifter, med skalerbare forretningsmodeller, blir spennende å dra nytte av for Evidi, forteller Jørn entusiastisk.
Jeg ser virkelig frem til å bli en del av Evidis styre og bidra med mine perspektiver. Det er spennende å kunne påvirke den videre reisen til et selskap som allerede har oppnådd rask vekst og har så store ambisjoner som Evidi. Satsningen deres innenfor tjenestegjøring av produkter og leveranser og tempoet i organisasjonen, er spesielt spennende og få ta del i, sier Karin. Jeg gleder meg!

Styrken i helheten

Med tilførselen av to kvinnelige styremedlemmer oppleves styresammensetningen balansert i erfaring, kompetanse og bredde av perspektiver. De vil utfylle hverandre og bidra til å drive selskapet mot sine mål.

Vi ønsker hjertelig velkommen til de to nye styremedlemmene, Yan og Karin, som bringer med seg et rikt spekter av perspektiver innenfor våre strategiske satsningsområder. Disse dyktige og engasjerte kvinnene vil berike vårt allerede kunnskapsrike styre og tilføre verdifulle innspill til Evidis utvikling. Yan og Karin bringer med seg en unik dynamikk til Evidi, med sine bakgrunner innen tech og B2B på den ene siden, og marked og B2C på den andre. Denne variasjonen anses som en betydelig styrke, som vil berike styrets kompetansebase og gi verdifulle perspektiver til Evidi, avslutter styreleder Gudmund Killi.

Om Evidi

Evidis samlede kompetanse og teknologiplattform setter virksomheter i stand til å kontinuerlig videreutvikle seg og innovere - nyskapende, sikkert og kostnadseffektivt. Samspillet mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi skaper bedre virksomheter, som er rigget for å gripe mulighetene.

Evidi besitter en helhetlig ekspertise på rådgivning, endringsledelse, utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger, herunder fysisk- og skybasert infrastruktur, kritiske forretningsapplikasjoner som ERP, CRM, data- og integrasjonsplattformer, så vel som datamodellering og analyse. Dette gjør Evidi til Norges mest komplette tilbyder av produkter og tjenester med Microsoft-teknologi i sentrum.

Credo Partners er et norsk investeringsselskap som skalerer opp virksomheter i partnerskap med investorer og gründere. Evidi eies 50% av ansatte, i samarbeid med Credo Partners som aktiv eier og aksjonær. Aggregert omsatte selskapet for 530 MNOK i 2022. Evidi har 430 ansatte på kontorer i Oslo, Asker, Bergen, Halden, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tønsberg, København, Odense, Århus og Ahmedabad.

Ranja Pedersen Ovedal, CMO Evidi
ranja.ovedal@evidi.com