Evidi forsterker Nordisk posisjon gjennom strategisk investering i danske Cloud Agility

Ranja Ovedal

Jørn Seglem (t.v) og Jørgen Peter Rasmussen (t.h)

Fakta

Vekst i det danske markedet

Evidi fortsetter sin Nordiske vekst, og knappe 10 måneder etter etableringen i Danmark, blir Cloud Agility en strategisk del av Evidis satsning i både Danmark & Norden. Med dette styrkes satsningen på å kunne levere ende-til-ende for større virksomheter på teknologi porteføljen til Microsoft. Satsningen vil bredde tjenestetilbudet til det danske, norske og svenske markedet.

Det danske markedet er i betydelig vekst, og Evidi har allerede uttalt store ambisjoner her. Sammenslåingen og vekstsatsning i Danmark er svært spennende, forteller Jørgen Peter Rasmussen, partner og arbeidende styreleder i Cloud Agility.

Vi er begeistret over å bli en del av Evidi og deres spennende vekstsatsning i både Danmark og Norden. Med helhetlige Microsoft-løsninger, spesielt innenfor Microsoft Dynamics 365 Finance og Supply Chain, ser vi frem til å styrke vår posisjon og rekruttere både tyngre kompetanse og yngre talenter for å håndtere denne betydelige etterspørselen vi opplever. Vi har også fått godt tak i Business Central-segmentet, og er i gang med flere spennende caser. Som Cloud Agility – powered by Evidi øker vi vår evne til å levere optimale løsninger for våre kunder, sier Jørgen Peter Rasmussen.

Kulturell match

Den kulturelle matchen har vært avgjørende for begge selskap, forteller Rasmussen. Han er optimistisk med tanke på fremtiden, og ser frem til å videreutvikle selskapet som en ledende aktør innenfor bransjen. Med den samlede kompetansen i selskapet og muligheten til å jobbe sammen med og lære av dyktige kollegaer på tvers, vil evnen til å levere enda bedre løsninger og å bidra til kundenes suksess fortsette å vokse.

Vi mener at vår felles ekspertise og erfaring vil styrke evnen vår til å levere på hele Microsoft-porteføljen og møte komplekse kundebehov. Med felles kultur og fokus på lagspill, faglig dyktighet, smidighet og en kundesentrert tilnærming, har vi en solid plattform for videre vekst og suksess. Sammen vil vi tilby enda bedre løsninger og tjenester, og vi ser frem til å jobbe sammen som et samlet team for å bistå kundene på best mulig måte, fortsetter Rasmussen.

Svarer på økende etterspørsel

Jørn Seglem, CEO i Evidi, har i tidligere pressemeldinger påpekt at selskapet har store ambisjoner i et fragmentert dansk marked, og ser frem til en rask oppskalering av ressurser. Med Cloud Agility som en del av strategien, og den betydelige erfaring og tyngde menneskene der representerer, tar Evidi en tydelig rolle, og svarer på etterspørselen.

Vi er utrolig fornøyde med å komme i land med dette partnerskapet med Jørgen og det engasjerte og tungt kompetente teamet i Cloud Agility. Jeg har personlig vært imponert over kompleksiteten de allerede håndterer i flere av sine kundeengasjement, så vi ser frem til å både vokse og utvide vår tilstedeværelse i Danmark, samtidig som vi får inn et av Nordens tyngste faglige miljøer på Microsoft Dynamics 365 Finance og Supply Chain i vår portefølje. Stadig flere kunder etterspør integrerte og helhetlige forretningssystemer for å kunne administrere komplekse forretningsprosesser på en effektiv måte. Våre strategiske kunder ser til oss for å kunne levere denne kompetansen og vi er stolte av å kunne møte denne etterspørselen, sier Seglem.

Om Evidi

Evidis samlede kompetanse og teknologiplattform setter virksomheter i stand til å kontinuerlig videreutvikle seg og innovere - nyskapende, sikkert og kostnadseffektivt. Samspillet mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi skaper bedre virksomheter, som er rigget for å gripe mulighetene.

Evidi leverer helhetlig ekspertise på rådgivning, endringsledelse, utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger, herunder fysisk- og skybasert infrastruktur, kritiske forretningsapplikasjoner som ERP, CRM, data- og integrasjonsplattformer så vel som datamodellering og analyse. Dette gjør Evidi til Norges mest komplette tilbyder av produkter og tjenester med Microsoft teknologi i sentrum.

Evidi eies 50% av ansatte, i samarbeid med Credo Partners som aktiv eier og aksjonær. Aggregert omsatte selskapet for MNOK 530 i 2022. Evidi har 380 engasjerte medarbeidere på kontorer i Oslo, Asker, Bergen, Halden, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tønsberg, København, Odense, Århus, Ballerup og Ahmedabad.

Om Cloud Agility

Cloud Agility er et erfarent Microsoft Dynamics 365 kompetansesenter med utgangspunkt i ERP-løsninger, som leverer rådgivning og utvikling av virksomhetsløsninger basert på hele Microsofts Dynamics skyteknologier. Selskapet består av 29 ansatte med kompetanse fra både teknologi og virksomhetssiden, og har kontorer i Odense, Ballerup, Thisted, Vejle og Hyderabad.

Ranja Pedersen Ovedal, CMO Evidi
ranja.ovedal@evidi.com