ODA Inspiration Day 2023

Ranja Ovedal

- Sikkerhed bør have høj prioritet, når det drejer sig om metaverse. Det er en afgørende faktor i ethvert digitalt forum og specielt nu. I takt med, at metaverse bliver mere udbredt og komplekst, bliver det stadig vigtigere at implementere effektive sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugere og deres aktiver. 

Silje Dahl Jacobsen, Sikkerhedsrådgiver i Evidi

D. 4.maj blev ODA Inspiration Day afholdt i Oslo Koncerthus, og vi deltog for første gang som Evidi, og som Platinpartner. Vores egen Silje Dahl Jacobsen var på skærmen, hvor hun snakkede om vigtigheden af sikkerhed, Metaverse Mania og at dette skal prioriteres. Vi lærte meget, fik nye bekendtskaber og blev inspireret. Derfor ønsker vi at dele nogle af vores ”take aways”.

Vi kender ikke fremtiden for metaverse

Mens foredragene handlede om forskellige sider af temaet metaverse mania, var der én tydelig konsensus. Ingen ved, hvad metaverserne vil blive, hvordan vi vil bruge dem, hvordan og af hvem, de vil blive reguleret, og hvor mulighederne og udfordringerne vil ligge. Når det er så usikkert, må man tænke fleksibelt.

Vi ved måske ikke, hvornår eller hvordan, men vi ved, at teknologien vil blive en del af vores daglige liv. Det er derfor ikke et spørgsmål om virksomheden skal eller ikke skal udforske denne teknologiske udvikling. Derimod handler det om, hvordan man skal tage del i den.

Netop dette pointerede Jeremy White. I mødet med ny teknologi, eller ny brug af eksisterende, understreger han vigtigheden af at vurdere, hvorvidt dette er noget for din virksomhed. Det samme gælder metaverse. Vi skal ikke skynde os og skabe et metaverse kun for at kunne sige, at virksomheden har det, uden først at have vurderet, hvordan dette skal bidrage til at nå de mål, man har sat sig. Kortlæg, hvordan metaverse kan gavne virksomheden og passe ind i deres drift, hvilken gevinst I eller kunden kan opnå, og vær åben, men kritisk.

Fremtidens forbrugere, fremtidens arbejdstagere

Metaverse mania er i fuld gang, og det nytter ikke at fortsætte, som man altid har gjort. En ny generation med teknologien på rygraden, vokser op og tager sin plads. De bliver forbrugere med en helt anden forventning til hvad en købsoplevelse skal være, end hvad, der er muligt for de fleste virksomheder i dag. Og her findes der muligheder for nytænkning.

Sophia Adampour, som blandt andet holdt en spændende NFT-udstilling (Non-Fungible Tokens), nævnte Adidas som eksempel. De har i løbet af de senere år vundet indpas i metaverse, udgivet digitale kollektioner, NFT-kollektioner og etableret et nyt kreativt studio. Hensigten er at bygge strategi, produkt og teknologi, partnerskab og kreative roller, og lægge grundlaget for mærkets fremtidige succes i metaverse.

Samtidig diskuterede Adampour de spændende muligheder multiverset giver sammen med ”virtual reality”. Om det er for at øve sig på at snakke foran folk, uden faktisk at skulle stå foran en gruppe, eller at udfordre højdeskræk eller andre fobier og rædsler uden at udsætte sig fysisk for situationen, har “mental reality” et enormt potentiale indenfor mange områder og ovenfor mange grupper i samfundet.

Fælles ansvar

At sørge for inkludering, mangfoldighed og sikkerhed i metaverse er vort fælles ansvar. Når vi bevæger os ind i en stadig mere digital verden, må vi sørge for, at ikke dette bliver en ny arena for udenforstående og uligehed, men at det fremhæver vores unikke sider og bringer os til en fælles platform. Dette var noget Elin Hauge understregede ved flere lejligheder, for hvor det før var "content is king" er det nu "connections are king".

Vi må derfor tage aktive valg, og ikke bare basere os på netværk. Netværk bestående af folk som en selv, som man kender og som har samme mindset, samme erfaring og samme baggrund. Man har brug for mangfoldighed og variation. Forskellige mennesker, som bidrager med forskellige perspektiver.

- Vi må stå sammen for at være rustet til fremtiden, så den næste bølge af ny teknologi kan nå sit fulde potentiale. Det er vores fælles ansvar at sørge for, at metaverset er inkluderende og mangfoldig, samt trygt og sikkert. Metaverse vil være en del af fremtiden, på en og anden måde. 

Jacobsen

Bare starten

- På vores vækstrejse i 2023 har 56% af de medarbejdere, vi har ansat, været kvinder. Det er vi stolte af, og dette er planlagt for at udjævne forskelle i teknologibranchen og skabe mangfoldighed. For at møde morgendagen, har vi brug for forskellige perspektiver og mindset hos mennesker, i kultur og meninger.

Emma Eriksson, HR Director, Evidi

Selv om flere af vores ansatte har været med tidligere, var dette Evidi’s første ODA-arrangement. Mens vi tager meget nyt med os fra årets ODA Inspiration Day, og ser frem til det næste, er det arbejdet, som gøres resten af tiden, der betyder noget. Og dette er noget som medarbejderne hos Evidi er lidenskabeligt optaget af, fortæller Jørn Seglem, CEO hos Evidi.

- Evidi er en virksomhed med forskellige og unikke mennesker, som alle bidrager med deres styrker og perspektiver. I samarbejde med ODA, tager vi tydelige skridt for at vise, at mangfoldighed er vigtig for os, og noget vi aktivt ønsker at arbejde med. 

Jørn Seglem, CEO, Evidi


Så kom i gang med at gøre virksomheden i stand til at tage del i fremtiden, og de muligheder som kommer med den. Vær bevidst i de valg, der tages, hvilke stemmer, der er i rummet og vær åben overfor det nye. Og som Hauge pointerede – “The more you learn, the more impact you have.”