Motimate + Connxio = Integrasjon gjort enkelt

Ranja Ovedal

De fleste av oss foretrekker ukompliserte prosesser og enkle løsninger på utfordringene vi møter i hverdagen. Og det er nettopp dette Motimate jobber for. De er nemlig en kommunikasjonstjeneste, som arbeider for å gjøre læring og kommunikasjon gøy og enkelt for kundene sine.

- Målet er at det skal være intuitivt og engasjerende, og vi gjør hverdagen til folk bedre gjennom å gjøre dem flinkere i jobben sin, forteller Jan Steinar Kvilesjø, CTO i Motimate.

Ønsket mer effektivitet

Motimate har opplevd god vekst, og så et økende behov hos kundene sine. Flere ønsket integrasjoner av eksempelvis brukertilganger og fullførte kurs. Frem til nå er arbeidet blitt gjort av utviklerne i Motimate, i samhandling med kunden. Motimate ønsket å jobbe mer effektivt og fokusere mer på utvikling av løsninger.

- Utfordringene før Connxio var at vi hadde mange caser og vi hadde store kunder. Så behovet for bistand til integrasjon ble større, forklarer Jan Steinar.

Fokus på kjernevirksomheten

Som softwareselskap er ikke integrasjon Motimate sitt kjerneområde. De ønsker å bruke tiden sin på å utvikle et så godt produkt som mulig, samtidig som de ønsker å tilby kundene sine løsninger som bidrar til å forenkle hverdagen deres.

Løsningen ble å inngå partnerskap med Evidi og tjenesten Connxio. Begge parter opplever at vi har samme verdigrunnlag; ønsket om å gjøre det kompliserte enkelt og tilgjengelig.

- Connxio var en tjeneste som virket interessant, og som handlet om integrasjon og standardisering. Vi ønsker å gjøre læring enkelt, og Evidi, med Connxio, ønsker å gjøre integrasjon enkelt.


Ønsket oppnådd

Jan Steinar forteller at Evidi har bistått med standardiserte tilbudsprosesser og leveranseprosesser, i tillegg til integrasjonstjenesten Connxio. Han sitter igjen med et veldig godt inntrykk av tjenesten etter de første gjennomførte prosjektene.

- Evidi lover jo at integrasjon skal være enkelt med tjenesten. Og vi har klart å få til det. De har bistått våre kunder på en veldig profesjonell måte, veldig fornøyd med det Evidi har levert gjennom Connxio.

Partnerskapet mellom bedriftene har gitt akkurat den endringen i arbeidshverdagen til Motimate som de var ute etter. Med Connxio, har de fått frigjort en mengde ressurser til kjernevirksomheten deres, slik at de kan fokusere mer på eget produkt og utviklingen av det.

- Og det er jo det vi ønsket oss. Samtidig kan vi hjelpe våre kunder mye mer med integrasjon av brukere og læring. Den største seieren har vært fornøyde kunder, forteller Jan Steinar.

Verdi for mange

Videre forventer Motimate å kunne skalere med Connxio, og å kunne ha kapasitet til den veksten de ser for seg. Jan Steinar forteller at de også forventer å kunne integrere enda større kunder i fremtiden, enn de gjør i dag. Og han har klar tale til andre som lurer på om de skal bli partnere.

- Jeg anbefaler tjenesten og det er absolutt en verdi for mange som ønsker å både levere salgstjenester og hjelpe kunder med integrasjon, avslutter Jan Steinar.