Connxio - Integration as a Service

Ranja Ovedal


For de fleste av oss er det en selvfølge at systemene vi bruker til daglig snakker sammen. For at dette skal fungere sømløst, kreves en mengde integrasjoner. Dette er noe av det Evidi har drevet med i over 25 år, og nå lanserer som en tjeneste - Connxio, Integration as a Service.

Hva er Connxio?

- For å fortelle hva Connxio er, så er det et produkt som gjør at vi raskt kan spesifisere, utvikle og forvalte integrasjoner, begynner Kjartan Halstvedt.

Han er Director Cloud & Managed Services i Evidi, og har vært med på å bygge opp Connxio fra idé til ferdig tjeneste. Kjartan forklarer at rundt 70% av alle integrasjoner som utvikles er “melk og brød”-integrasjoner. Dette er integrasjoner det gjøres mye av, og som er relativt enkle. Utfordringen er at selv enkle integrasjoner krever mye utviklingstid og kompetanse for å fungere tilfredsstillende over tid.

- Connxio er en løsning på det. Heller enn å skrive all koden for “melk og brød”-integrasjonene, har vi laget et produkt som gjør at man kommer unna med veldig lite koding, forklarer Kjartan.

Les om hvordan Motimate oppnådde økt effektivitet med ConnXio her!

- Det vil jo si at du sparer ekstremt med tid. Og ikke minst tar det ned risikoen. Connxio-motoren er skrudd sammen av erfarne integrasjonskonsulenter, basert på Evidi sin samlede kompetanse, noe som gjør at tjenesten tar høyde for variabler som konsulenter ofte ikke har tid eller kompetanse til.

A til B, og det imellom

- Se for deg at du har en fil som skal fra A til B. En integrasjonskonsulent vil vanligvis hente filen fra A, og legge den i B. Dermed anses integrasjonen som ferdig utviklet, og konsulenten går videre til neste prosjekt. Connxio gjør det samme, men med en viktig forskjell, forklarer Kjartan.

- La oss si at filen hentes i A, men B, som skal ta imot, er nede. Hva skjer da? Ofte feiler filen, og IT-konsulenter må søke i ekstremt kompleks arkitektur for å finne feilen. Dette krever ofte store ressurser, og kanskje må filen likevel sendes på nytt. Connxio er skrudd sammen slik at dersom du henter en fil, persisteres den. Selv om mottakeren går ned, vil Connxio ta vare på filen og dersom det sendes flere, vil disse ende i en type kø. Når B er oppe og går igjen, vil filene sendes videre fra køen dit de skal. Dette skjer uten at kunden merker det, og uten at det er behov for å bruke store mengder IT-ressurser på forvaltning.

Proven architecture

Kjartan forklarer at Connxio er skrudd sammen etter “proven architecture”. Det vil si at det er blitt brukt betydelig med tid på patterns, skalering, og feilhåndtering. Derfor er integrasjoner i Connxio mye mer robuste og feiler sjeldnere enn integrasjoner styrt av et prosjektbudsjett.

- Kundeprosjekter har ofte stort tidspress og begrensede midler. Dette gjør at det sjeldent legges ned tilstrekkelig med innsats i utviklingen av gode og robuste integrasjoner. Med Connxio er grunnarbeidet gjort, og man vil ikke være i en situasjon hvor det tas snarveier for å bli ferdig innen prosjektert tid, påpeker han.

I tillegg til å sette opp integrasjoner tar Connxio-teamet seg av videre forvaltning. Ved prosjektslutt oppstår det ofte uklarheter om ansvarsfordeling for forvaltning og videreutvikling, som kan føre til betydelig ressursbruk frem i tid. Her stiller Connxio-teamet opp fra første stund og sørger for at integrasjonene holder dagens standarder.Partnermodell

Med Connxio leverer vi integrasjon som en tjeneste, fra A til Å. Vi tar på oss ansvaret for integrasjonen mot partnernes kunder, og vi sørger for å forvalte integrasjonene. Dermed er forvaltningen tryggere, det å lage integrasjoner er tryggere, og i tillegg skriver man minimalt med kode, fordi koden er skrevet på forhånd, forklarer Kjartan.

Evidi har til nå levert Connxio som en sentral byggekloss i digital tjenesteplattform. Nå er modellen utvidet for små og mellomstore bedrifter.

- Vi tilbyr nå en partnermodell, for selskaper i SMB-markedet som selger software, men har behov for integrasjon for å lykkes. Resultatet er forenklet samspill mellom partneren og deres kunder. De vi inngår partnerskap med kan dermed fokusere på utviklingen av sitt kjerneprodukt og overlate integrasjonsarbeidet til en tjenesteleverandør, slår Kjartan fast.