Enkel logging av API-er og integrasjoner

Kjartan Halstvedt


En økende mengde arbeidsbelastninger plasseres i skyer, og IT-infrastrukturer blir stadig større og mer komplekse. Integrasjonskompetanse er et område Gartner Group spår stor etterspørsel etter:

Gjennom 2020 vil integrasjonsarbeidet utgjøre 50 prosent av tiden og kostnadene ved å bygge en digital plattform, sier Massimo Pezzini, forskningsdirektør og Gartner-stipendiat. - Videre krever de komplekse utfordringene som digital forretningstransformasjon utgjør, en radikal endring i integrasjonsteknologiplattformen og i måten organisasjoner håndterer integrasjon på.

Med en økende mengde systemer som samhandler, øker antall integrasjoner. For å sikre kontroll og redusere tid som brukes på å lete etter feil, er det viktig at alle deler av integrasjonene logges og arkiveres.

Detaljert oversikt over alle meldinger og transaksjoner

Antall systemer som samhandler øker raskt. Ende-til-ende-innsikt er derfor viktig for å redusere antall tidkrevende manuelle prosesser.

Archeo åpner for logging av alle meldinger i dine applikasjoner; skyer, mikrotjenester, IoT (Internet of Things) og andre endepunktsenheter. All data og innsikt presenteres i et brukervennlig webgrensesnitt.

Dette sikrer detaljert oversikt over alle meldinger og alle integrasjoner. Slik kontroll vil være viktig for utviklingsprosjekter, for å fjerne tid brukt på feilsøking og finne «nåla i høystakken», sier Pål Harseth, som er en av utviklerne av Archeo.

Loggen kan gå tilbake i tid så langt det er ønskelig, og fungere både som arkiv og for å gi svar dersom man mistenker at data har blitt manipulert.

I 2006 ble Message Tracking Monitor (MTM), som er en lokal løsning for å gi kundene kontroll over meldingene og integrasjonene sine, utviklet. Archeo er SaaS-evolusjonen bygget på moderne teknologi.

Les også: Ta kontroll over virksomhetens meldingsflyt med Archeo

Økt effektivitet

Det er ikke uvanlig at Archeo sammenlignes med løsninger for loggstyring, men det er et betydelig skille. Der loggstyringsløsninger håndterer store mengder datagenererte loggmeldinger, logger Archeo flyter i prosesser og lar brukerne bestemme hva som skal logges og hvordan. Dette kan være alt fra metadata som status og meldingstype, til innholdstyper som xml-filer. Archeo kan derfor brukes til å svare på om en flyt har blitt utført, eller raskt finne ut hvor problemer har oppstått.

I et raskt voksende og raskt skiftende miljø gir Archeo brukerne oversikt over alle forretningsstrømmene og tilbyr enkle og effektive søkefunksjoner. Dette inkluderer fritekstsøk i alt innhold, og et bredt utvalg av filtre, sier Harseth.

I integrasjonsutviklingsprosjekt er det behov for enkelt å få oversikt over hele prosessen og skape innsikt i sanntid. All informasjon gitt til Archeo gjøres av en REST API. En skybasert portal er tilgjengelig for oppfølging og søk etter forretningsflytene dine, få statistikk og sette opp loggingen.

Funksjonene våre sikrer at du kan la brukerne bare få tilgang til det de trenger å se, ved å angi rollebaserte rettigheter og brukergrupperettigheter. Dette inkluderer muligheten til å begrense brukeren til å åpne filinnholdet i en melding i forretningsflyten, sier Harseth


Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.