Evidi på World Business Forum 2023 Milano

Inger Lise Øhman Meisingset, Sharon Mari Sandberg Olsen, Fredrik Lindahl Roppestad, Christoffer Øistad, Calle Veale og Eirik Alne

I november 2023 reiste noen av teamlederne fra Evidi Accelerate til Milano for å delta på World Business Forum, et årlig to-dagers arrangement i regi av en global organisasjon som fremmer kunnskap og innovasjon i virksomheter.

Konferansen setter søkelys på temaene som er mest relevante for dagens ledere, stimulerer nytenkning og inspirerer til handling. Over 2500 deltakere fra ulike bransjer og land samlet seg på konferansen, og fikk muligheten til å lære av og bli inspirert av anerkjente talere fra næringslivet.

Årets tema var “Purpose, navigating uncharted waters”, og handlet om hvordan «purpose» er startskuddet for suksess. Det gir oss en klar retning å følge og et konkret mål å strekke oss mot i fremtiden. Det inspirerer til innovasjon og kreativitet i både mennesker og virksomheter. En felles «purpose» gjør oss i stand til å nå ethvert mål.

Blant de ti dyktige talerne som deltok på konferansen, var det flere som imponerte og engasjerte oss. Noen av dem var:

 • Francis Ford Coppola, filmregissør, som snakket om kreativitet og hvordan han har skapt noen av de mest ikoniske filmene i historien
 • Michael Phelps, den mestvinnende olympieren gjennom tidene, som delte sin historie om høy prestasjon og mental helse
 • Muhammad Yunus, nobelprisvinneren og grunnleggeren av Grameen Bank, som presenterte sitt konsept om sosialt entreprenørskap og bærekraft
 • Francesca Rossi, forskningsdirektør for IBM og professor i kunstig intelligens, som forklarte hvordan AI kan brukes til å løse globale utfordringer
 • Jean Oelwang, administrerende direktør for Virgin Unite, som viste hvordan relasjonsledelse kan skape positive endringer i verden

Det ble også presentert spennende case-studier fra Nike og Tesla, i tillegg til innsikter om lederskap, mangfold, motivasjon, og mer fra flere dyktige foredragsholdere.

Forenkling - Tesla som innovasjonsbedrift

Jon McNeill delte sine erfaringer og lærdommer fra å arbeide med Elon Musk og Tesla, en virksomhet kjent for sin kontroversielle natur og revolusjonerende bidrag til bilindustrien gjennom elektriske biler.

Forenkling som nøkkelen til innovasjon

McNeill forklarte hvordan Tesla bruker en metode kalt "the algorithm" for å lede innovasjon. Den består av å kontinuerlig spørre "hvorfor" og forenkle mål, krav, prosesser og produkter. Han ga eksempler på hvordan Tesla reduserte antall klikk, valg og deler for å øke salg, produksjon og kundetilfredshet. Færre valg fører til flere beslutninger.

Hastighet som mål på kvalitet

Viktigheten av å optimalisere og akselerere prosesser for å oppnå høy kvalitet og konkurransefortrinn ble understreket av McNeill. Han fortalte hvordan Tesla lærte av japanske selskaper for å optimere produksjonsprosessen, og innført "Tesla mobile service" for å spare kostnader og øke kundeopplevelsen. Tesla sto overfor utfordringen med å spare ressurser og tid uten å kompromittere tjenestekvaliteten, noe som resulterte i mer effektive leveranser og samtidig mer tilfredse kunder.

Automatisering som siste steg

McNeill anbefaler å unngå tidlig automatisering og heller prioritere testing, innovasjon og optimalisering først. Han påpeker at automatisering kan være kostbar og kan låse organisasjonen til en løsning som kanskje ikke er optimal hvis det implementeres for tidlig i prosessen.

Crazy mål som motivasjon

Avslutningsvis diskuterte McNeill hvordan Tesla, ved å sette seg ambisiøse og utfordrende mål, strekker mennesker i en bestemt retning og skaper lojalitet. Han understreket at det ikke nødvendigvis handler om å nå målet, men om å arbeide hardt mot det og ha noe å strekke seg etter. En sentral lærdom han delte var å erstatte "nei" med "jeg vet ikke hvordan, men jeg skal prøve"

Disse prinsippene er relevante for vårt daglige arbeid, både med kunder og interne prosesser i Evidi. Vi streber alltid etter å levere tjenester av høyeste kvalitet på en rask og effektiv måte. Å arbeide med å optimere prosesser for våre kunder er en grunnleggende del av vår daglige innsats og en utfordring vi møter kontinuerlig.

Giveradferd og inkludering – mer mening gjennom relasjoner

Nava Ashraf, professor i økonomi ved London School of Economics and Political Science og forskningsdirektør ved Marshall Institute, har gjennomført flere feltforsøk i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Ved å anvende prinsipper fra atferdsøkonomi har hun bidratt til forbedringer innen helse, utdanning og mikrofinans.

Ashraf har også introdusert begrepet "altruistisk kapital," der altruisme, definert som uselvisk atferd og holdning overfor andre, står i kontrast til egoisme. Å dyrke altruisme gir ikke bare hjelp til andre, men bygger også relasjoner og tillitsnettverk. Dette kan gi støtte, veiledning og økt produktivitet internt i en organisasjon. Altruisme kan også bidra til økt sosial samhørighet og en følelse av fellesskap på arbeidsplassen.

I sitt foredrag diskuterte Ashraf hvordan altruistisk kapital kan måles, investeres og brukes til å påvirke insentiver og strategier. Hun presenterte forskningsfunn fra et prosjekt som undersøkte metoder for å begrense spredningen av sykdom. Blant funnene var:

 • Å rekruttere helsearbeidere basert på deres motivasjon for å bidra til samfunnet viste seg å gi bedre resultater og redusert turnover sammenlignet med rekruttering basert på karrieremuligheter.
 • Ikke-finansielle belønninger, som anerkjennelse og takknemlighet, viste seg å ha større innvirkning på salget av helsefremmende hjelpemidler for helsearbeidere enn finansielle belønninger.
 • Å tilby helsearbeidere autonomi og fleksibilitet i arbeidet resulterte i økt produktivitet og tilfredshet.
 • Å fremme samarbeid og tillit blant teammedlemmer i en organisasjon førte til høyere ytelse og reduserte konflikter.

Ashraf argumenterte for at ledere bør ta hensyn til altruistisk kapital når de planlegger og iverksetter organisasjonsstrategier, og foreslo noen tiltak for å gjøre dette:

 • Kommuniser organisasjonens visjon og formål klart og regelmessig til de ansatte.
 • Involver de ansatte i initiativer som har en positiv innvirkning på arbeidskulturen og samfunnet, og vis resultatene av deres innsats.
 • Skap en inkluderende og mangfoldig arbeidskultur der ansatte føler seg verdsatt og respektert for sine unike styrker og perspektiver.
 • Gi ansatte tilbakemelding, anerkjennelse og støtte for deres innsats og prestasjoner.
 • Oppmuntre ansatte til å ta initiativ, eksperimentere og lære av feil.

Hun konkluderte med at altruistisk kapital er en verdifull ressurs for å øke produktivitet og engasjement på arbeidsplassen, og gir de ansatte en følelse av inkludering og formål i sitt arbeid.

Relasjonsledelse

Jean Oelwang, president for Virgin Unite, avsluttet med et foredrag om relasjonsledelse. Hun forsker på hvordan det å bygge vennskap og dype relasjoner på arbeidsplassen er en ubegrenset superkraft i forretningsverdenen. Det er kritisk at vi ikke undervurderer betydningen av et trygt arbeidsmiljø med nære relasjoner til en eller flere kollegaer, og vi ser bevis på at gir gjentatte positive resultater.

Trygge, nære, relasjoner gir større utbytte enn faglig kompetanse. Det er ikke én fasit på hvordan man skaper disse relasjonene, men å tilbringe tid sammen, fysisk, er et grunnleggende skritt. Virkeligheten er at vi bruker mer tid sammen digitalt, og det gjør det vanskeligere og mer tidkrevende å skape disse viktige relasjonene til våre kollegaer.

Fra inspirasjon til handling

World Business Forum var en inspirerende og lærerik opplevelse, og vi har tatt med oss ny kunnskap og inspirasjon tilbake til Evidi. Vi er motivert til å bruke det vi har lært til å forbedre våre egne prestasjoner, team og organisasjon. I etterkant har vi gjennomført en workshop hvor refleksjoner ble delt, og kom frem til et sett med endringer som vi ønsker å gjennomføre i egen organisasjon, samt inspirasjon til videre arbeid i fremtiden.

Utforsk vår nettside, eller ta kontakt med våre dyktige rådgivere!