Etiske retningslinjer - Ansatte

Vi forplikter oss til å drive vår virksomhet etisk, ansvarlig og i samsvar med lover og regler. 


Last ned "Etiske retningslinjer - Ansatte" her

Last ned her

Etiske retningslinjer

 1. Om Evidi

 2. Evidi sin virksomhet og vårt ansvar

 3. Våre verdier

 4. Ansattansvar

 5. Lederansvar

 6. Varsling

 7. Helse, miljø og sikkerhet

 8. Mangfold

 9. Klima og miljø

 10. Taushetsplikt og informasjonssikkerhet

 11. Kommunikasjon og medier

 12. God forretningsskikk

 13. Etterrettelighet i avtaler og finansielle forhold

 14. Interessekonflikter

 15. Selskapets eiendeler