Evidi styrker sitt engasjement i bygg- og anleggsbransjen og ansetter Kristiane Grøtvedt

Ranja Ovedal

Jørn Seglem (t.v), Kristiane Grøtvedt (i midten) og Lars Yngvar Tømmerholt (t.h)

Fakta

Gleder seg til å gjøre en forskjell i bransjen

Evidi fortsetter sin vekstreise, og styrker sin tilstedeværelse i bygg- og anleggsbransjen med ansettelsen av Kristiane Grøtvedt. Med Grøtvedt på laget, intensiverer Evidi satsningen mot å bli en ledende digitaliseringspartner for en bredere kundegruppe. Grøtvedt kommer fra Microsoft hvor hun de 3 siste årene har jobbet fokusert inn mot næringen og har et bredt nettverk.

Evidi søker å utvide sitt engasjement og styrke sitt verdibidrag til kunder og partnere i bygg- og anleggsbransjen. Kristianes erfaring blir her et verdifullt bidrag til å skape vekst, samarbeid og partnerskap i næringen.

Etter å ha jobbet fokusert inn mot næringen de 3 siste årene har jeg blitt helt forelsket. Jeg har latt meg bli slukt inn i dette universet som har utallige gode initiativer og en imponerende åpenhet for samarbeid på tvers av ulike aktører, inkludert brukere, oppstarts- og proptech miljøer, forskningsgrupper og utdanningsinstitusjoner. Jeg ser frem til å ta med Evidi inn i miljøet som en støttespiller og en pålitelig samarbeidspartner. Jeg er lidenskapelig opptatt av å skape nye forretningsmodeller og optimalisere prosesser og arbeidsoppgaver ved hjelp av digitale verktøy på alle nivåer i en virksomhet.

CEO i Evidi, Jørn Seglem, ser frem til å få Grøtvedt med på laget og mener hun blir en viktig kapasitet i den kontinuerlige veksten til selskapet. Seglem trekker spesielt frem Grøtvedts bransjeerfaring og brennende engasjement for næringen, som er i tråd med hva selskapet står for og representerer, ved å være en spesialist som bryr seg.

Grøtvedts brennende engasjement og nysgjerrighet på å optimalisere prosesser og kombinere nye og eksisterende løsninger hos kunder og partnere, gjør henne til en verdifull ressurs som vi er utrolig stolte over å ha fått med på laget. Hun skaper tillit og har god bransjekompetanse, og vil utvilsomt akselerere veksten i Evidi, sier Seglem.

Chief Commercial Officer (COO) i Evidi, Lars Yngvar Tømmerholt, forteller at Evidi ser en klar etterspørsel fra kunder og partnere etter en helhetlig samarbeidspartner. Farten og kompleksiteten i det digitale landskapet gjør at de ønsker seg partnere som virkelig forstår bransjen, forretningen til virksomheten og evner å se helheten i teknologilandskapet.

Dette gjelder også bygg- og anleggsbransjen, som opplever økende press og strammere marginer. Det er nå man må tenke annerledes og gjøre grep for å være rigget for fremtiden. Med sin erfaring, lidenskap for bransjen og evne til å være en god rådgiver i teknologi og forretningslaget, er Kristiane et svært godt tilskudd til vårt engasjement i bransjen.

Går inn i kommersiell ledergruppe og styrker ERP fagområdet

Evidi er en stor aktør innenfor Microsoft Dynamics 365, med store miljøer både på Business Central, Finance & Operations (F&O) og Customer Engagement. Grøtvedt vil jobbe spisset mot bygg- og anleggsbransjen, men også bidra til ytterligere vekst knyttet til vår ERP-satsning.

For at vi skal bidra til verdi for kunder og partnere må vi tenke helhetlig i hele verdikjeden - fra arkitektur og frigjøring av data fra kjernesystemer, til fleksibilitet og hastighet, slik at vi legger til rette for innovasjon, understreker Tømmerholt. Grøtvedts tidligere erfaring fra ERP området og spesielt Dynamics 365 F&O-miljøet blir et sterkt bidrag i vår satsning her.
Jeg ser frem til å kombinere erfaring, nettverk og bransjekompetanse i en industri som ligger mitt hjerte nær. Samt til å bli godt kjent med mine nye kollegaer og bygge videre på verdiskapingen Evidi bidrar til – for en spennende reise! Jeg er helt sikker på at sammen kommer vi til å utfordre markedet, samarbeide med mange nye aktører og bidra til at både eksisterende og nye kunder, samt bransjen generelt, utvikler seg i riktig retning, avslutter Grøtvedt.

Om Evidi

Evidis samlede kompetanse og teknologiplattform setter virksomheter i stand til å kontinuerlig videreutvikle seg og innovere - nyskapende, sikkert og kostnadseffektivt. Samspillet mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi skaper bedre virksomheter, som er rigget for å gripe mulighetene.

Evidi besitter en helhetlig ekspertise på rådgivning, endringsledelse, utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger, herunder fysisk- og skybasert infrastruktur, kritiske forretningsapplikasjoner som ERP, CRM, data- og integrasjonsplattformer så vel som datamodellering og analyse. Dette gjør Evidi til Norges mest komplette tilbyder av produkter og tjenester med Microsoft teknologi i sentrum.

Evidi eies 50% av ansatte, i samarbeid med Credo Partners som aktiv eier og aksjonær. Aggregert omsatte selskapet for MNOK 530 i 2022. Credo Partners er et norsk investeringsselskap som skalerer opp virksomheter i partnerskap med investorer og gründere. Selskapet har 410 ansatte på kontorer i Oslo, Asker, Bergen, Halden, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tønsberg, København, Odense, Århus og Ahmedabad.

Ranja Pedersen Ovedal, CMO Evidi
ranja.ovedal@evidi.com