Privacy Policy

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.


Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, for eksempel navn, IP-adresse, e-postadresse, og telefonnummer.

Evidi Core AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du kan kontakte oss for mer informasjon.

Vi samler inn personopplysninger for å kunne behandle deg som kunde eller samarbeidspartner, på best mulig måte. Vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som er tillatt etter personvernlovgivningen.

Når du tar kontakt med oss vedrørende våre produkter og tjenester, må vi behandle personopplysninger om deg for å kunne svare på henvendelsen din. Hvilke opplysninger vi da behandler, beror på hva henvendelsen gjelder, og hvilken informasjon du oppgir. Dette omfatter typisk informasjon om ditt navn, din kontaktinformasjon og temaet for henvendelsen. Denne behandlingen er basert på ditt samtykke til at vi kan håndtere henvendelsen, samt på en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å bruke dine tilbakemelding til å forbedre våre produkter og tjenester. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å ta kontakt med oss. Vær oppmerksom på at i den grad behandlingen også er basert på en interesseavveining, vil vi kunne fortsette å behandle de relevante opplysningene også etter at du eventuelt har trukket samtykket tilbake.

Formålet med behandling av personopplysninger

Formål: Administrasjon av kundeforhold.

Rettslig grunnlag: GDPR, artikkel 6, nr, 1 bokstav f.

Opplysningene vi trenger til dette formål: Navn, adresse, epost og telefonnummer, informasjon om produkter og tjenester kunden har bestilt.


Formål: Kundeservice og support.

Rettslig grunnlag: GDPR, artikkel 6, nr, 1 bokstav f.

Opplysningene vi trenger til dette formål: Navn, adresse, epost og telefonnummer, informasjon om produkter og tjenester kunden har bestilt.


Formål: Markedsføring mot nye kunder.

Rettslig grunnlag: GDPR, artikkel 6, nr, 1 bokstav a.

Opplysningene vi trenger til dette formål: Navn, adresse, epost og telefonnummer, korrespondanse med kontaktpersoner og representanter hos våre kunder.


Formål: Markedsføring mot eksisterende kunder.

Rettslig grunnlag: GDPR, artikkel 6, nr, 1 bokstav f.

Opplysningene vi trenger til dette formål: Navn, adresse, epost og telefonnummer, korrespondanse med kontaktpersoner og representanter hos våre kunder.


Formål: Oppfylle rettslige forpliktelser (herunder bokføring).

Rettslig grunnlag:GDPR, artikkel 6, nr, 1 bokstav c.

Opplysningene vi trenger til dette formål: Navn, adresse, epost og telefonnummer, informasjon om produkter og tjenester kunden har bestilt.


Formål:Fastsette, gjøre gjeldende etter å forsvare rettskrav.

Rettslig grunnlag: GDPR, artikkel 6, nr, 1 bokstav f.

Opplysningene vi trenger til dette formål: Avhengig av prosessen, typisk navn, adresse, epost, telefonnummer, informasjon om produkter og tjenester kunden har bestilt, korrespondanse med kontaktpersoner og representanter hos våre kunder

Hvordan vi samler inn personopplysninger

Som oftest får vi personopplysningene direkte fra den det gjelder. For eksempel på epost eller i en telefonsamtale. Vi samler også inn personopplysninger via kontaktskjemaet på nettsiden vår.

Hva slags informasjon vi henter inn

Opplysningene vi henter inn er navn, adresse, firma, telefonnummer, og epostadresse. Vi ber ikke om sensitive informasjoner som personnummer, kortopplysninger og lignende.

Tilgang til dataene

Det er kun vi som har tilgang til personopplysningene. Vi selger ikke informasjonen videre til tredjeparter. Nødvendig informasjon vil bli gitt eventuelle samarbeidspartnere ved behov. Vi vil også dele opplysninger med offentlige myndigheter og andre, når vi er lovpålagt å gjøre dette.

Hvor lenge vi lagrer data

Vi lagrer vi dine personopplysninger så lenge du er kunde/samarbeidspartner/interessent, og ellers så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen av personopplysningene. Vi beholder også nødvendig kundedata til regnskapsformål

Din rett til innsyn, retting og sletting

Du har visse rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg. Du kan blant annet ha rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, og til å be om endring eller sletting av dine opplysninger. Du har også rett til å sende en klage til Datatilsynet.

Kontakt oss gjerne for innsyn, retting eller sletting, eller om det skulle være noe annet du lurer på.