Serviceplatformen giver Eramet bedre kontrol af miljødata

Caroline Skuland

For at sikre, at samfundet stadig bevæger sig mod en mere bæredygtig tilstand, stilles der, af miljøhensyn, kontinuerligt nye og strengere krav til udførelse, dokumentation og rapportering. Transparens er en vigtig del af den grønne omstilling.

Man kan derfor sige, at indsamling og analyse af data er nøgleingredienser i en klimaneutral opskrift på succes. At kunne måle effekten af de nye miljøtiltag man gennemfører, er trods alt en afgørende forudsætning, hvis man skal lykkes med at nå målet med nuludslip i værdikæden.

Eramet Norway er en Evidi kunde, som satser stort på dette område. Med et skyhøjt ambitionsniveau for egne miljøpræstationer, ser de sig tvunget til at innovere. Virksomheden, som i Norge har procesanlæg i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, ønsker at være en førsteklasses leverandør indenfor bæredygtighed.


Udforsk, hvordan kunder opnår resultater med vores digitale serviceplatform

Mere kontrol af miljødata

Eramet Norway er en del af den franske koncern Eramets manganvirksomhed, som koncentrerer sin virksomhed om minedrift og metallurgisk industri. De er en stor International aktør indenfor specialstål, mangan og nikkel.

Koncernen har udviklet sin egen politik for bæredygtig udvikling, hvor de blandt andet forpligter sig til at følge Paris-aftalen. Virksomheden har pligt til at rapportere en mængde parametre i et miljøregnskab. I den sammenhæng har Eramet henvendt sig til Evidi for at få dem til at udvikle en digital serviceplatform.

Serviceplatformen tilrettelægger blandt andet indsamling af data fra forskellige sensorer og applikationer, og sammenligner disse i et mere overskueligt format. Dette giver Eramet bedre forudsætninger for at dokumentere og analysere effekterne af deres miljøarbejde, siger Mette.

Dette arbejde har givet stor værdi, fortæller Bjørn André Sjøboden, ERP Responsible hos Eramet Norway.

Den digitale serviceplatform lader os koble alle vores data, hændelser og systemer sammen. Dette muliggør en kraftig, nøjagtig, konsistent og kontrolleret rapportering af blandt andet vores miljøaftryk. Vi kan indhente data fra alle relevante kilder, både interne og eksterne. Derefter sammenligner vi disse for at sørge for kontinuerlig overvågning, fremvisning af status og rapportering af vores operationer, siger han.

Lettere at tolke data

Eramet Norway producerer årligt 500.000 ton manganlegeringer. Næsten al det mangan, der fremstilles, anvendes i stål. Manganet har samme påvirkning på stål som kalcium har for vores skelet; det gør stålet stærkere, hårdere og mere slidstærkt.

Det er et omfattende kredsløb, som resulterer i, at malmen til slut kan bruges i stålkonstruktioner. Den digitale serviceplatform giver Eramet Norway mulighed for at overvåge udslip af luft og vand, og anden relevant information gennem processen.

Én ting er jo at indsamle al data, men en anden ting er, hvad man kan bruge det til. De har sensorer og IoT-enheder, som samler data i hele kredsløbet, hvilket gør, at de kan måle udslip af gasser og partikler, strømforbrug, kvalitet på renseprocessen og så videre. Med serviceplatformen får Eramet adgang til miljødata i realtid, og de kan dykke ned i statistikkerne for at kortlægge forbedringspotentiale og udvikling over tid. Når information er lettere at tolke, er det lettere at bruge det til noget produktivt, siger Mette.
Når vi giver vores driftspersonale miljødata fra flere systemer og kilder, og til rette tid, får de mulighed for at optimere driften således, at den bliver mere miljøvenlig. Muligheden for at sammenkoble data og system giver os blandt andet oversigt over, hvordan vores processer påvirker miljøet og vores anlæg. Vi får god kontrol af status på luft- og vandkvaliteter, siger Bjørn André.

- Behovet for en integrationsplatform opstod, fordi vi ville beholde flere af de systemer vi brugte tidligere. Det ville blive meget dyrt og meget risikofyldt, hvis vi skulle udskifte alt.

For at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at skabe bedre kundeoplevelser, tag kontakt til vores rådgivere.