DEI Policy

​​Vår Policy for mangfold, likestilling og inkludering i Evidi​


Last ned vår policy for mangfold, likestilling og inkludering

Last ned

1. Om denne policyen

 1. Policyen

 2. Formål

2. Definisjon mangfold, likestilling og inkludering

 1. Definisjon

 2. Diversity / Mangfold

 3. Equity / Likestilling

 4. Inclusion / Inkludering

 5. Vår ambisjon

 6. Verdiene våre

3. Inkluderende kultur

 1. En inkluderende kultur der alle føler seg velkommen

 2. Hvordan ser dette ut i praksis for Evidi?

 3. Hvordan ser dette ut i praksis for den ansatte?

4. Mangfoldige team og innovasjon

 1. Mangfoldige team skaper morgendagens løsninger

5. Ledelse

 1. Ledelse

6. Psykologisk trygghet

 1. Psykologisk trygghet

7. Ansattreisen

 1. Rekruttering og ansettelse

 2. Onboarding

 3. Karriereutvikling

 4. Exit og off-boarding

8. DEI sjekkliste

 1. Noen enkle tips og råd for å skape den beste arbeidsplassen!

Ressurser og lesing

 1. Vi du lære mer om DEI-relaterte tema?

Utforsk vår nettside, eller ta kontakt med våre dyktige rådgivere!