Projekter hos Evidi Optimise Danmark

Jakob Veje Hansen

Mange IT projekter oplever overskredne deadlines og budgetter, og skuffede deltagere der ikke helt forstod hvad der gik galt. ERP projekter er ingen undtagelse, da de ofte rummer kompleksitet på mange parametre: projekterne er af afgørende strategisk betydning for vores kunder, projektteamet kan være sammensat af forskellige kulturer og kompetencer og har oftest ikke prøvet at arbejde sammen før, deadlines er ambitiøse så vi må arbejde parallelt på mange spor, projektet har mange deltagere med nogle gange konfliktende interesser, løsningerne kan teknisk være ganske komplekse. Der kan være udfordringer nok.

Evidi Verto

Heldigvis giver vores erfaring os også svar på disse udfordringer. Både gennem vores klassiske uddannelser, kurser, bredt anerkendte metoder og masser af både gode og dårlige erfaringer fra de projekter der er gået forud. Hos Evidi Optimize, hvor vi arbejder med Business Central projekter, har vores projektledere og arkitekter samlet set mange 100 års erfaring med gennemførelse af ERP projekter. Den erfaring har vi destilleret i vores leverancemodel ”Evidi Verto”. Modellen tager udgangspunkt i nogle af tankerne fra Microsoft SureStep, og er specialiseret til leverance af Business Central projekter på en forudsigelig og effektiv måde.

Vi tilpasser projektet til jeres situation

Evidi Verto er konfigurerbar og skalerbar og udvikler sig løbende med forbedrede værktøjer og skabeloner. Microsoft Business Central fungerer grundlæggende rigtigt godt, så leverancemodellen har et ganske stort fokus på det, der oftest er vores største udfordringer, nemlig den organisatoriske og personlige forandring og træning hos vores kunder. Vi har brugt den til at levere projekter i størrelsesordenen få hundrede timer op til 12.000 timer, og den understøtter en parallelisering af aktiviteterne på visse stræk der gør det muligt at levere op mod 1000 timer pr. måned parallelt i god kontrol, når der er behov for det. En normal implementering i en medium kompleks virksomhed kan typisk gennemføres på 6-12 måneder.

Struktureret fremgangsmåde

Leverancemodellen tager udgangspunkt i at starte der, hvor vi oftest møder vores kunder: Der er formuleret, men endnu ikke konkretiseret, et ønske om en forandring. Igennem modellens første faser er der fokus på etablering af projektorganisationen i veldefinerede roller, modning af målene, opbygning af en To-Be model samt opbygning af kompetencer. Gennem implementeringsfasen har vi fokus på bl.a. at forankre viden og processer hos superbrugere samt migrering af data fra kildesystemerne til den nye løsning. Vores leverancemodel bygger blandt andet på disse 3 principper, som vi har erfaring med, er både kosteffektive og positionerer vores kunder til i høj grad selv at kunne drive og udvikle platformen efter idriftsættelsen:

  • Train the Trainer – Vi træner kundens superbrugere. Superbrugerne træner slutbrugerne.
  • Customer driven data migration – Kunden er i spidsen for datamigreringen. Ud over at være kosteffektivt, opbygger dette helt unik forståelse for informationsmodellen i Business Central der vil være til stor gavn i tiden efter projektet er lukket ned.
  • Customer driven Test – Vi har stort fokus på kvalitetssikring i vores projekter, så vi sikrer bedst muligt at den løsning, vi går i drift med, har den rette kvalitet. Vores best practice er at vores kunder driver kvalitetssikringsaktiviteterne. Ud over at være kosteffektivt, sikrer det at løsningen bliver testet på den måde den skal bruges på.

Transparent og forudsigeligt

Evidi Verto består af en rækker faser. Hver fase består af en række trin, der hver især leveres ved brug af en række standardiserede skabeloner og værktøjer. Leverancemodellen bygger på mange års erfaring med levering af både nationale og internationale projekter. Med Verto oplever vores kunder en transparens og forudsigelighed i forhold til både hvad der skal ske, hvor lang tid det kommer til at tage samt ikke mindst hvad det kommer til at koste. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om hvordan vi med Evidi Verto kan levere et projekt der passer til lige præcist dit projekt, så grib fat i os!

Hvis du har spørgsmål til en leverance eller et produkt, du allerede bruger, kan du kontakte support her.