Proplanner

The tailor-made industry solution allows businesses to achieve increased profitability and efficiency

Optimal inventory management, capital release and better control


Om produktet

Et godt styringsverktøy er en forutsetning for gode prosesser i produksjonsbedrifter. Proplanner er en spesialisert bransjeløsning for produksjonsbedrifter som fokuserer på å forbedre lagerstyring, frigjøre kapital, ressurser og tid.

Med Proplanner får virksomheten bedre oversikt og kontroll over innkjøp, lager og produksjon. Løsningen gir rask tilgang til sentrale opplysninger, noe som bidrar til bedre lagerstyring og frigjøring av kapital og tid.

Forbedret lønnsomhet, effektivitet og kundetilfredshet

Proplanner hjelper kunder med å øke lønnsomheten gjennom forbedret lagerstyring, produksjonsprosesser og logistikkstyring. Dette resulterer i reduserte kostnader, bedre ressursutnyttelse og økt kundetilfredshet. Med tilgang til sanntidsdata og innsikt gir Proplanner bedre beslutningsgrunnlag for å identifisere trender, effektivisere prosesser og tilpasse seg markedsendringer, noe som resulterer i en mer kontrollert og konkurransedyktig virksomhet.

Quality and ease of use

The solution is based on the proven business system Microsoft Dynamics 365 Business Central, which combines CRM (customer management) and ERP (enterprise resource planning) functionality. The solution is implemented in Microsoft's standard solution, and the certification process at Microsoft ensures both quality and user-friendliness.

Proplanner is used at all weekly planning meetings and gives us a clear picture of production capacity, planned, and delivered orders and forecasts. With this, we can simply make faster and better decisions.

Vegard Jensrud, Logistics Manager, Hexagon Ragasco

Increased profitability through improved processes and management
Increased efficiency and resource utilization
Improved customer satisfaction
Better basis for decision-making

With Proplanner you get:

  • Demand calculation for production and ordering with intuitive action messages
  • Improved forecasting functionality and forecast submission to vendors
  • View future charges based on forecasts and orders
  • Improved management of inbound and outbound logistics
  • Record time consumption, do costing and measure delivery precision
  • Anomaly detection and delivery precision measurement
  • Integrated service module in demand calculations

"Vi har jobbet mye med å få mindre tidsbruk og mer kontroll. Det har gitt resultater på bunnlinja. Tidligere måtte vi lete etter fakturaer og timelister. Nå er alt i Dynamics NAV og det er raskt å finne og vi er mer sikre på at vi får registrert hver jobb"

- Jan H. Eriksen, Daglig leder, IAC Vestcold


If you have any questions about a product you already use, please contact support here.