Det er hvem vi er
Det er hva vi tror på

Bærekraft
Historien
Mangfold
Verdier og visjon
Partnere

Bærekraft

Vi er opptatt av å skape en bedre fremtid. Vi bruker innsikt, erfaringer og teknologi for å skape systemene, miljøene og infrastrukturene som belaster mindre, bruker færre ressurser, og bidrar til nye og mer sirkulære forretningsmodeller.

Historien

Vårt varemerke er ferskt. Alt annet er møysommelig bygget opp over tid. Ønsket om å skape markedets beste tilbyder av strategi og teknologi forente fem konsulentselskaper spesialisert på Microsoft. August 2022 ble startskuddet for Evidi. Du finner oss på ni kontor i Norge, i Danmark og veldig snart i Sverige. Vi har store ambisjoner, og jobber for mange av Nordens fremste virksomheter.

Mangfold

Det handler om mer enn kjønn, etnisitet, alder eller legning. Mangfold er større enn holdninger og vilje. Det handler om at vi alle ser verden på ulike måter, ut ifra livserfaringer og i kraft av hvem vi er.

I Evidi skal vi fremme mangfold for å være med på å forme morgendagen og løsningene i den. For våre kollegaer, for våre kunder, og for verden. Vi skal dyrke en kultur som ivaretar våre unike ulikheter. Som sørger for en arbeidsplass der alle føler seg ivaretatt. Hvor styrken ligger i helheten av oss alle.

Verdier og visjon

En positiv innstilling til endring og høye ambisjoner skaper gevinster. Oppskriften handler om utveksling av meninger og ideer i konstruktive samarbeid. Vi bidrar til at ting kan gjøres enklere. Som spesialisten som bryr seg, viser vi hvordan verdier høstes gjennom rask digital utvikling. Vi drives av nysgjerrighet. Vi motiveres av lagspill. Vi opparbeider oss tillit.

Partnere

Vår kompetanse, våre erfaringer, størrelse og utstrekning gjør oss til en foretrukket partner blant markedets dyktigste og viktigste tilbydere av bransjeløsninger og smart teknologi. Samlet har vi flere tusen sertifiseringer, og er gjerne først i køen når de nyeste og mest spennende løsningene skal ut i markedet. Vårt nære samarbeid med leverandørindustrien gjør at våre rådgivere først vet hva som kommer, og har alltid rik tilgang til beste praksis.