Det er hvem vi er
Det er hva vi tror på

Bærekraft
Historien
Mangfold
Verdier og visjon
Partnere

Bærekraft

Vi er opptatt av å skape en bedre fremtid. Vi bruker innsikt, erfaringer og teknologi for å skape systemene, miljøene og infrastrukturene som belaster mindre, bruker færre ressurser, og bidrar til nye og mer sirkulære forretningsmodeller.

Historien

Vårt varemerke er ferskt. Alt annet er møysommelig bygget opp over tid. Ønsket om å skape markedets beste tilbyder av strategi og teknologi forente fem konsulentselskaper spesialisert på Microsoft. August 2022 ble startskuddet for Evidi. Du finner oss på ni kontor i Norge, i Danmark og veldig snart i Sverige. Vi har store ambisjoner, og jobber for mange av Nordens fremste virksomheter.

Mangfold

Det handler om mer enn kjønn, etnisitet, alder eller legning. Det går utenpå begrep som inkludering og kvotering. Mangfold er større enn holdninger og vilje. Det er et tankesett der vi finner talent i alle mennesker, og i alle nyanser. Det er en strategi for å bringe inn unikt talent i en bransje som skriker etter hoder og muskler, og andre typer erfaringer. Mangfold er noe vi dyrker. I mennesker. Mellom mennesker. I skjæringspunktet mellom teknologi og talent.

Verdier og visjon

En positiv innstilling til endring og høye ambisjoner skaper gevinster. Oppskriften handler om utveksling av meninger og ideer i konstruktive samarbeid. Vi bidrar til at ting kan gjøres enklere. Som spesialisten som bryr seg, viser vi hvordan verdier høstes gjennom rask digital utvikling. Vi drives av nysgjerrighet. Vi motiveres av lagspill. Vi opparbeider oss tillit.

Partnere

Vår kompetanse, våre erfaringer, størrelse og utstrekning gjør oss til en foretrukket partner blant markedets dyktigste og viktigste tilbydere av bransjeløsninger og smart teknologi. Samlet har vi flere tusen sertifiseringer, og er gjerne først i køen når de nyeste og mest spennende løsningene skal ut i markedet. Vårt nære samarbeid med leverandørindustrien gjør at våre rådgivere først vet hva som kommer, og har alltid rik tilgang til beste praksis.