KarriereMenneskeneRekrutteringLedige stillingerLeveranseområderAktuelt
Secure

Lead Security Architect

På et solid fundament skal vi bygge sikkerhet bredt og høyt, og du kan bli med fra begynnelsen.

Som Lead Security Architect vil du lede an i oppdrag, ta ansvar for sikkerhetsarkitektur, og sette premisser. Du vil jobbe tett på beslutningstakere hos kundene våre, og være rådgivende i strategiske beslutninger.

Du vil ha en nøkkelrolle i Evidi Secure teamet, og oppgavene vil inkludere:

  • Ansvar for å videreutvikle Evidi´s tjenester innen sikkerhetsarkitektur og sikker utvikling
  • Bidra i utvikling og vedlikehold av helhetlig sikkerhetsrammeverk, standarder -og krav
  • Evaluere og anbefale sikkerhetsteknologi og -produkter
  • Kompetanseheving og inspirasjon


Secure er teamet som binder sammen strategisk og operativt nivå. Vi har en holistisk tilnærming, med fagkunnskap til å håndtere hele sikkerhetshuset. Secure har ansvaret for sikkerhet internt i Evidi, så prosjekter og oppgaver er mange og varierte. Kundene spenner fra små stiftelser til internasjonale aktører. På et solid fundament skal vi bygge sikkerhet bredt og høyt, og du kan bli med fra begynnelsen.

Hva vi ser etter:

Du har betydelig erfaring som Security Architect, fortrinnsvis i større prosjekter/virksomheter.

Du har god kunnskap og erfaring med Microsoft Cyber Security Reference Architecture, sikkerhetsarkitektur generelt og operasjonalisering av Zero-Trust prinsippet.

Du er sterk til å strukturere opp og gjennomføre på prosjekter med langsiktige mål, og kommunisere kompliserte planer på en enkel måte, i alle ender av organisasjonen.

Du er god til å balansere nivå av sikkerhet ift. virksomhetens mål og forpliktelser.

Du har god kunnskap om trusselmodellering og sårbarhetsvurdering.

Du har en master eller kan dokumentere tilsvarende evne innen cyber/informasjonssikkerhet

Du har Microsoft Cyber Security Architect sertifiseringer

Det er en stor fordel om du har erfaring med sikkerhetsrevisjoner, og med bruk av verktøy for å oppnå og vedlikeholde compliance med lovverk som GDPR, Sikkerhetsloven, Kraftberedskapsforskriften m.v.

I Evidi får du:

  • Dyktige, hyggelige og hjelpsomme kollegaer med høy faglig kompetanse, som har det gøy sammen på jobb
  • En arbeidsplass som bryr som deg og alle livets faser
  • Jobbe med mellomstore og store kundeprosjekter
  • Mulighet for kompetanseheving og egenutvikling
  • Stor frihet og mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Vi er Evidi

Våre verdier og holdninger skaper konkurransekraft og muligheter. Vi tør å kreve utfordringer. Vi elsker å løse problemer. Vi overgår forventninger. Vi gjør mer enn andre, og leverer til mange av Norges mest ambisiøse virksomheter. Vi deler gjerne løsningene. Vi bidrar med alt fra strategi og rådgivning, til utvikling, integrasjon og forvaltning av kritiske IT-løsninger.

Mer enn bare techfolk

Vi er entusiastiske og engasjerte, og det har aldri vært noen tvil om at det er folka våre som er vår viktigste ressurs.

Vi bryr oss. Om kolleger, kunder og fag - og om samfunnet vi lever i.

Vil du bli vår nye kollega?

Kontakt

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller lurer på noe annet

Emma Eriksson, HR Manager i Evidi
Emma Eriksson
HR-Director

+47 41671370
Jan Sverre, HR Manager i Evidi
Jan Sverre Larsen
Resource & Recruitment Manager
Stine Nordhus, HR Manager i Evidi
Stine Nordhus
HR-Manager

Vil du bli vår nye kollega?