Skrevet av
Jon Fromreide
6/9/2022
Fagsnakk

Hvordan bruker du ERP/CRM-løsninger i et hybrid arbeidsmiljø?

Helt siden starten av pandemien har vi hørt diskusjonene: Skal de ansatte jobbe hjemmefra? Skal de tvinges tilbake på kontorene? Eller er hybridløsningen best? Uansett er det tydelig at det har skjedd endringer i hvordan vi jobber, og hverdagen blir ikke lik som før. Dette har ført til at virksomheter trenger en kobling mellom forretningssystemer og samhandlingsverktøy de bruker. 

Microsoft er èn av få leverandører som jobber aktivt på begge disse områdene, og leverer gode løsninger for sluttbrukeren. De tilbyr solide ERP- og CRM-løsninger basert på produktfamilien Dynamics 365. Samtidig tilbyr de samhandlingsverktøy med Microsoft Teams. Dette sikrer at brukeren får en tett integrasjon mellom disse hovedverktøyene - nå, og i fremtiden.

For å gjennomføre en handel og sikre fornøyde kunder, er det behov for et team. Selgerne må samarbeide med marked, tekniske eksperter og økonomi, for å sørge for at kundenes betalingsopplysninger er i orden. På samme måte må kundeservice samarbeide med både interne og eksterne eksperter for å løse kundenes utfordringer. I begge scenariene må man sjonglere mellom ulike apper, kommunikasjonsplattformer og kanaler. Dette kan sinke arbeidsflyten, eller resultere i at man går glipp av en eller annen viktig sammenheng. 

Ved å integrere Microsoft Teams i Dynamics 365 skapes et sømløst samarbeid og økt produktivitet i alle scenarier. Dynamics-brukere vil kunne utnytte chat-funksjonen i Teams er kjent for. Det omfatter alt fra tekstredigering, persontagging, samtaletråder, fildeling og oppgavefordeling, til bruk av emojier. Samtidig beholdes sending, redigering eller sletting av meldinger.

 Les mer om ERP og Evidi Optimise

3 fordeler med integrasjonen mellom Dynamics 365 og Teams:

1. Problemfritt samarbeid. Gjennom Teams kan du invitere hvem som helst i virksomheten for å bidra til historikken i Dynamics 365.

2. Økt produktivitet. Du kan møte, chatte med, ringe til og samarbeide med hele virksomheten ved hjelp av Teams.

3. Integrering av opplevelser. Du kan øke publikums deltakelse under og etter arrangementer på flere kanaler med attraktivt innhold og anbefalinger.

Ved å integrere Microsoft Teams og Dynamics 365 kan du invitere hvem som helst i virksomheten til å få tilgang til alle opplysninger du ønsker å dele, på et sted, uten ekstra kostnader. Det betyr at du kan finne nye, effektive løsninger for å øke tempoet i arbeidsflyten.

Dersom din virksomhet bruker Microsoft Teams til samhandling i dag, uten å benytte Dynamics 365, kan det være et godt argument for å bytte ut dagens forretningssystem. På den måten kan den sterke integrasjonen mellom Dynamics 365 og Teams utnyttes, samtidig som kombinasjonen åpner for enhver tenkelig arbeidssituasjon i overskuelig fremtid.

Lyst til å høre mer om Teams og ERP?

Ta kontakt her!